Historie školy

Obec Holešovice a Bubny byly v pol. 19. st. připojeny ke královskému městu Praze a začaly se rychle rozrůstat. Vzrostl i počet jejich obyvatel, a ti, kteří se chtěli dále vzdělávat, se museli hlásit do škol vyššího typu na druhé straně vltavského břehu nebo až na Malé Straně. A tak se zástupci zdejších občanů zasazovali o to, aby i v sedmé části Prahy byla zřízena státní střední škola s českým vyučovacím jazykem. Požadavek byl schválen Jeho císařským a královským Veličenstvem Franzem Josefem 25.11.1901. Nastala nová starost: opatřit nové škole důstojnou budovu.


Nejpůsobivějším z míst bylo uznáno " místo Richtrových pozemků, daleké od továren, které by hlukem a zápachem byly na závadu". Stavba byla zadána architektu p. F. Schafferovi a 3.9.1906 se začaly kopat základy nové budovy. Stavba měla být ukončena tak, aby v ní mohl být zahájen školní rok1907-1908, což se později ukázalo nemožné, přestože úsilí na stavbě a vnitřních úpravách budovy bylo zdvojené. Ve třídách byly kladeny parkety, v celé budově bylo zavedeno ústřední topení, elektrika, voda, plyn a v lednu 1908 se začalo s úpravou tělocvičny, kde byly osazovány trámy pro tělocvičné nářadí a o pololetních prázdninách došlo ke stěhování. V nové budově se začalo vyučovat 24.2.1908. Přes různé překážky jako byla nepříznivá zima se podařilo stavbu rozsáhlé budovy ukončit za necelý rok a půl. Nad hlavním vchodem ve výši druhého patra byl umístěn nápis: C.k.státní reálka a ve výši třetího patra letopočet 1907, který je zde dodnes.

Tak vznikla krásná a velkolepá secesní budova, která je architektonicky jednou z prvních v této části města. Měří 133m, část jihovýchodní 64m, západní 69m. V severní a východní části se prostírala botanická zahrada a k ní přiléhal rozsáhlý dvůr. Budova obsahuje suterén, přízemí a tři patra. Ve své době se tělocvična vždy v neděli a o svátcích využívala jako kaple. V zadní části východní strany byl zbudován oltář se sakristií. Tuto část bylo možné oddělit železnou oponou. Proti oltáři byl prostranný kůr, kde byly pěkné varhany. Škola prošla od dob svého založení mnoha změnami, které odrážely svou dobu a její učitelé ovlivňovali nové generace. Ústav zažil mimo mírové doby také bouřlivé události, jako byly obě světové války. V první sv. válce padlo několik profesorů i žáků. V roce 1945 se profesoři i studenti zúčastnili květnového povstání. Na barikádách padl student Tersch.

V souvislosti s reorganizací školství se v roce 1943 stává z reálky osmileté Reálné gymnázium až do roku 1948. V tomto roce bylo gymnázium změněno na čtyřleté a pojmenováno po newyorském starostovi LaGuardiovi. V roce 1953 se všechna gymnázia změnila na jedenáctileté střední školy a to trvalo až do roku 1961. V tomto roce se zde konaly poslední maturitní zkoušky. Jedenáctiletka byla přemístěna do nové budovy na Letné v ulici Nad Štolou. V původní budově zůstala základní škola, která je zde dosud.

V současné době máme odborné učebny Př, Ch, Fy, Hv, Vv, pracovnu počítačů s internetem, keramickou dílnu s pecí a tři tělocvičny, z nichž jedna je vybavená speciálně pro sportovní gymnastiku. I školní družina má své oddělené prostory. Součástí školy je školní hřiště s umělým povrchem a samozřejmě školní jídelna.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1619116