ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ikluze.png

 

Pracovní tým Školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Mgr. Martin Provazník

zástupce ředitele školy, kariérový poradce

Mgr. Martin Halada

koordinátor inkluze, školní speciální pedagog

Mgr. Lada Albrechtová

výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Jana Bacíková

metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jitka Hromadová

výchovný poradce pro 2. stupeň, školní terapeut, školní asistent

Mgr. Michaela Nezdařilová

metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Tereza Hanzlíková

externí psycholožka z PPP Praha 7 a 8

Konzultace s jednotlivými členy ŠPP jsou možné po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech. 

Náplň práce koordinátora inkluze (martin.halada@zsstross.cz)

 • metodická a koordinační činnost
 • vedení dokumentace a archivace
 • podklady k navýšení rozpočtu v souvislosti vzdělávání dětí s SPU
 • koordinace vzdělávacích a informačních aktivit pro žáky a pedagogy
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP

Náplň práce kariérového poradce (martin.provaznik@zsstross.cz)

 • informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ
 • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí
 • průběžné konzultace s výchovným poradcem

Náplň práce školního speciálního pedagoga (martin.halada@zsstross.cz)

 • zajištění spolupráce s PPP - předávání dokumentace a konzultace
 • zpracovávání informací o žácích (posudky, zprávy apod.)
 • spolupráce na vypracovávání a kontrola IVP
 • vedení náprav pro integrované žáky 1. a 2. stupně
 • diagnostické a intervenční činnosti u žáků s SPU ve spolupráci s PPP a vyučujícími
 • pravidelné konzultace s rodiči (dle dohody)
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)
 • konzultační hodiny: středa 14-15h, čtvrtek 15-17h

Náplň práce výchovného poradce (lada.albrechtova@zsstross.cz, jitka.hromadova@zsstross.cz)

 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
 • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)
 • péče o začlenění nových žáků do výuky
 • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích
 • spolupráce s kariérovým poradcem při informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administraci přijímacích řízení na SŠ
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)

 Náplň práce metodika prevence (jana.bacikova@zsstross.cz, michaela.nezdarilova@zsstross.cz)

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy
 • vedení dokumentace a archivace v souvislosti se svou činností
 • individuální práce s dětmi nebo třídními kolektivy podle potřeby
 • zprostředkování a řízení diskuzí pro učitele, žáky a rodiče týkající se aktuálních problémů
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)

Náplň práce školní terapeutky, školní asistentky (jitka.hromadova@zsstross.cz)

 • poradenství a podpora při náročných životních situacích, osobní nepohodě, tíživé rodinné situaci
 • řešení potíží v kolektivu, se spolužáky nebo jiných vztahových problémů
 • poradenství při potížích spojených se specifickými poruchami učení nebo podezřením na ně
 • adaptační potíže, zvládání změn ve škole i doma
 • krizová intervence (akutní a těžce zvládnutelné stavy)
 • preventivní činnost (besedy, přednášky apod.)
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)

Náplň práce externí psycholožky (PPP pro Prahu 7 a 8, pracoviště Praha 7 - hanzlikova@ppppraha7a8.cz)

 • zajišťuje škole externí servis poradenských služeb
 • veškeré činnosti vycházející ze standardní činnosti PPP
 • diagnostika a depistáž žáků s SPU (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • práce s třídními kolektivy (sociometrie)
 • metodická podpora vyučujícím (dle potřeby)
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku – především při řešení odkladu školní docházky
 • realizuje individuální šetření žáků k volbě povolání – testy „profesní orientace“
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1619510