Školní poradenské pracoviště m.p.v. U Uranie 14

 

 

    

 

Individuální termín konzultace možno domluvit osobně nebo prostřednictvím těchto kontaktů:

                                                                      

Školní speciální pedagog: Mgr. Eliška Hrochová

                                                   

STŘEDA                   10.00 – 12.00      13.00-15.00                                       

ČTVRTEK                  10.00 – 12.00                                                                                                                                                                                                        

 

Výchovný poradce: Mgr. Božena Palusgová

Konzultační hodiny

                                                                     

ÚTERÝ                             14.00 – 16.00                                                                 

ČTVRTEK                          14.00 – 16.00            

                                                                                                               

Po osobní domluvě kdykoliv – tel. 603574147, bozena.palusgova@zs-stross.cz

 

Školní terapeut, sociální pedagog: Mgr. Jitka Hromadová

Konzultační hodiny 

po osobní domluvě - jitka.hromadova@zs-stross.cz

Středa                         8.00 - 14.00                                                                        

 

 

Metodik prevence: Mgr. Jitka Kryšpínová

Konzultační hodiny

                             

Po osobní domluvě - jitka.kryspinova@zs-stross.cz

 

 
 

ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností: 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky ) 

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti: 
- všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro ŽÁKY, RODIČE a PEDAGOGY

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti 
- cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění (např. účast školního speciálního pedagoga a školního psychologa při zápisu dětí do 1. tříd, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli apod.) 

4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů 
- cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě-mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem) 

5. Osvětová činnost 
- metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.) 
- osvěta rodičů/zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.) 

6. Kariérové poradenství 
- poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků (možnost individuálních konzultací, testové metody apod.) za spolupráce s PPP Praha 7 

7. Řešení výchovných problémů 
- při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616784