Zápis do první třídy

 OBECNÉ INFORMACE O ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ROK 2021 - 2022 NALEZNETE NA HLAVNÍ STRÁNCE ŠKOLY - FORMA ZÁPISU JE TOTOŽNÁ PRO VŠECHNY TŘI BUDOVY. BUDETE-LI MÍT ZÁJEM O PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO SPECIÁLNÍ TŘÍDY, KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE ŘEDITELE MGR. BOŽENU PALUSGOVOU - TEL. 603 574 147. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Zápisy 2019 - Obecné informace o zápisu

Zápisy do prvních tříd 2019/20 budou probíhat 3. a 4. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2019.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

Do budovy U Uranie přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především žáky se specifickými poruchami učení, integrujeme žáky s PAS, žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Přijímáme i žáky mimo Prahu 7 (jsou u nás žáci z celé Prahy i blízkého okolí). K přijetí je třeba odborný posudek z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. 

 

REZERVACE TERMÍNU ONLINE - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
Předběžná přihláška online s možností výběru konkrétního termínu zápisu (systém Škola online).
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
  3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
  5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
  6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
  7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

 

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

ODKAZ BUDE AKTIVNÍ OD BŘEZNA 2019

Rezervace je aktivní do 1.dubna 20:00 hodin.
 
Děkujeme za spolupráci.

 

Ve středu 27. února proběhne od 8.30 do 16.00 Den otevřených dveří, kdy můžete nahlédnout do výuky. Od 15.30 do 16.15 je pro budoucí prvňáčky připravena opravdová škola (Těšíme se na školu), kdy si pod vedením učitelek  z 1. stupně mohou vyzkoušet, jaké to ve  skutečné škole je a zažít opravdovou vyučovací hodinu. Rodičům v tuto dobu nabízíme prostor k diskuzi s vedením školy.

 

Prohlídku školy si můžete též domluvit individuálně emailem (bozena.palusgova@zs-stross.cz) či na tel. 603 574 147.

 

Co vám můžeme nabídnout:

Rodinné prostředí, zkušené pedagogy a asistenty pedagoga v každé třídě,

malý počet žáků ve třídě (6 - 14), individuální přístup,

reedukace pod vedením speciálního pedagoga,

práce s třídním kolektivem pod vedením kmenových i externích odborníků,

logopedické nápravy,

různé metody výuky - tematickou, projektovou, skupinovou, interaktivní ...,

volnočasové aktivity, kroužky dle poptávky,

spolupráci s neziskovými organizacemi - projekty, výukové programy,

školy v přírodě, sportovní kurzy a ozdravné pobyty

partnerský přístup - učitel - žák - rodič,

školní družinu pro žáky 1. stupně do 17.30 a školní klub pro žáky 2. stupně do 16.00,

klidné prostředí, příjemné okolí,

školní hřiště a školní dvůr, mimoškolní aktivity

keramickou dílnu s keramickým kruhem a pecí.

 

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617754