O Letohradském programu inspirovaném intuitivní a waldorfskou pedagogikou

„Děti jsou od přírody zvědavé, kreativní, aktivní, otevřené, ale také zranitelné. Dokud jsou v tomto stavu, mohou se rozvíjet a plně využít svůj potenciál.  Opravdová setkání
se také dějí jen tehdy, pokud jsme v tomto stavu. Pokud jsme takto otevření a zranitelní, prožíváme život naplno. Díky komunikaci
 a mezilidskému kontaktu ve společenství si užíváme skutečné kvality života. Děti usilují o tuto životní kvalitu. Pokud já jako dospělý chci pomoci dětem, aby rozvinuly svůj plný potenciál, tak je důležité, abych já sám byl otevřený a zranitelný. Pokud vyměním stav vnitřní otevřenosti a zranitelnosti za něco jiného, pak pozastavím svůj osobní rozvoj. Děti nás neustále provokují, a tím poukazují na naše omezení, na to, že jsme se v určitém smyslu přestali rozvíjet. Překonat své hranice pak ale musím sám, bez vnější pomoci.

Jak zlepšit situaci naší i našich dětí? V intuitivní pedagogice se cvičíme a hrajeme si, abychom se vrátili do stavu vnitřní otevřenosti. Přitom na jedné straně zažíváme pravé společenství a na druhé straně nacházíme i cestu k sobě samým, začínáme intenzivněji vnímat své nedostatky a bloky – aniž bychom se cítili ohroženi. Při odstraňování našich bloků nám pomáhají rozhovory, ve kterých zbavujeme své běžné uvažování tendence neustále všechno hodnotit a pomalu si osvojujeme schopnost myšlení ve fenoménech. Postupně překonáváme staré vzorce chování, překonáváme své vnitřní konflikty. Je velmi napínavé změnit jediného člověka, kterého mohu změnit – sám sebe. Pokud to činím, začnou děti více věřit ve svou vlastní budoucnost.“ 

Dieter Schwarz

V roce 2013 vznikla díky úsilí rodičů zajímajících se o waldorfskou pedagogiku první třída při ZŠ STROSS s waldorfskými prvky v budově v Letohradské ulici. Každým rokem se pak otevírá vždy další nová první třída a my tak rosteme spolu s našimi dětmi. V průběhu prvního školního roku  jsme  začali stále více zabývat tzv. intuitivní pedagogiku, kterou rozšířil především Pär Ahlbom, učitel, hudebník a zakladatel vyhlášené svobodné školy Solvik ve Švédsku.

Intuitivní pedagogika je terapeutická, pracuje se strachy, bloky a s vnitřním konfliktem. Přirozeně se otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativita, soustředění a komunikace, což jsou základní projevy působení talentu v praktickém životě. Probuzením a oživením těchto projevů můžeme zažít celistvější pohled na své schopnosti, pocit sebeuvědomění a důvěry v sebe sama. Základem intuitivní pedagogiky je být stále otevřený a dovolit si mít a prožívat své emoce. Je kladen důraz jak na práci s jednotlivcem, tak na propojování celé skupiny. Sociální aspekt je podporován vytvářením vztahů na úrovni komunity. Učitelé znají domácí prostředí dítěte a mají s rodiči úzký vztah.

Učitelé vycházejí z osnov waldorfské pedagogiky, které přizpůsobují potřebám aktuální skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla ve čtyř-týdenních epochách, které jsou doplněny pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků (angličtina od první třídy). Dostatek prostoru je věnováno také výuce umění a řemesel. Jeden den v týdnu tráví žáci v přírodě, nebo mimo budovu školy.

Děti nejsou ve třídách letohradského programu známkovány , vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Podle školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. Navíc učitel a rodiče jsou velmi často v úzkém kontaktu. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné, v intuitivních hrách, které jsou důležitou součástí výuky, nejsou vítězové a poražení. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost.

Spolupracujeme s Dietrem Schwarzem, Peterem Živým, Milanem Horákem a dalšími osobnostmi z okruhů intuitivní a waldorfské pedagogiky.

Třídy letohradského programu jsou součástí státní ZŠ STROSS na Praze 7, v místě poskytovaného vzdělávání Letohradská 1, podobně jako je tomu například u waldorfských tříd při ZŠ Dědina. Výuka samotná pak probíhá podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO VŠECHNY, viz Školní vzdělávací program, strana 292 až 366.

Intuitivní třídy, jak už bylo shora řečeno, vznikly díky aktivitě rodičů, kteří i nadále tyto třídy velmi aktivně podporují a nenahraditelně spoluutvářejí jejich komunitní charakter. Rodiče žáků letohradského programu jsou rovněž členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha, z.s., který se stará o dodatečnou materiální, vzdělávací, personální či mentorskou podporu těchto tříd. Každým rokem pak noví členové spolku rekonstruují prostory pro budoucí první třídu, čímž připravují nejen příjemné domácí prostředí pro své děti, ale současně přispívají k cel-kové proměně budovy v Letohradské ulici na příjemnou a v určitém smyslu také jedinečnou školu. Rekonstrukce je hrazena částečně samotnou ZŠ STROSS a částečně ze sponzorských darů rodičů.

Rodiče se svou prací významně podílejí také na dalších zvelebovacích a komunitních akcích, jako je úklid sklepa, rekonstrukce družiny, šití závěsů, výroba měděných tyčí pro eurytmii, pečení Martinských rohlíčků, pořádání jarmarků, lyžáků, projektových týdnů apod. To vše za účasti mnohdy celých rodin.

 

Zpět na Letohradskou

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1614663