Politeia - kořeny evropské demokracie

 

 

 

 

Naše škola se od ledna 2005 do prosince 2007 zapojila do projektu  POLITEIA – kořeny evropské demokracie, který organizuje na pražských školách společnost GEMINI.

POLITEIA navazuje také na probíhající kurikulární reformu a tvorbu školních vzdělávacích programů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Z hlediska RVP ZV chce školám pomoci při zavádění průřezového tématu „Výchova demokratického občana“ do života školy a při jeho zpracovávání do nově vznikajících školních vzdělávacích programů. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Tento projekt souběžně probíhá na deseti pražských základních školách. Jsou do něj zapojeni i studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a odborným garantem tohoto projektu je prof. PhDr. Karel Rýdl, Csc. (vedoucí Katedry věd o výchově a proděkan FHS při Univerzitě Pardubice, spoluzakladatel a viceprezident Evropského fóra pro svobodu ve výchově (EFFE), předseda PAU).

Cílem projektu:

  • aby většina učitelů na škole vědomě užívala metody a formy práce (výchovně vzdělávací strategie) podporující rozvoj dovedností žáků, očekávaných od občana demokratické společnosti
  • aby žáci mohli svými názory a svou prací pozitivně ovlivňovat to, co se ve škole děje
  • aby pro toto působení existovaly ve škole fungující nástroje demokracie
    (z nichž nejpodstatnějším může být školní parlament)

První část projektu, která bude probíhat do konce roku 2007, se zaměřuje na spolupráci s deseti pilotními školami při přípravě a testování projektové metodiky (pracovních listů, metodického průvodce, DVD), která směřuje na podporu zakládání a rozvoje školního parlamentu, žákovské samosprávy a na zavádění dalších nástrojů demokratizace školy, jako například školní časopis, rozhlas apod.

 

Jako součást projektu vznikl také internetový portál, kde naleznou pilotní školy prostor pro získávání a vzájemnou výměnu informací.

Deset pilotních škol, s nimiž projektovou metodiku připravujeme:

ZŠ Truhlářská (Praha1)
ZŠ Vodičkova (Praha 1)
ZŠ Táborská (Praha 4)
ZŠ Pod Marjánkou (Praha 6)
ZŠ náměstí Interbrigády (Praha 6)
ZŠ Benita Juáreze (Praha 6)
ZŠ Strossmayerovo náměstí (Praha 7)
ZŠ Burešova (Praha 8)
ZŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8)
ZŠ Klánovice (Praha 9)

 

V rámci tohoto projektu se žáci naší školy v květnu 2007 zúčastnili prožitkového kurzu.

zpět

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1614977