NAŠE SPECIFIKA

  

Rytmus

Rytmus je nosným prvkem waldorfské pedagogiky. Stejně jako se opakují roční období, dny v týdnu, ... opakuje se po dobu 4 týdnů jeden předmět v průběhu hlavního vyučování od 8:30 do 10:30. Děti tak mají dostatek času na to se spojit a naladit na konkrétní předmět a v průběhu měsíce do něj hlouběji proniknout. Průběh epochy je též nesen u mladších dětí opakujícími se činnostmi.


Komunitní kruh

Největší akcent v první třídě je kladen na vytvoření bezpečného prostředí, které umožní dětem navzájem sdílet a naplňovat jejich potřeby. Z tohoto důvodu se snažíme věnovat maximum pozornosti komunikaci mezi dětmi. Od první třídy jsou také součástí výuky ranní kruhy, kde děti mají možnost sdílet své zážitky z předešlého dne či jiné pro ně důležité události a témata. Děti během dne ve výuce a o přestávkách zažívají situace, které jsou někdy potřeba řešit za naslouchající přítomnosti učitele. Učitel pak například řeší konflikty, které se děti učí vnímat jako běžnou součást mezilidské komunikace. Děti tak mají možnost se od sebe navzájem učit, jak lze konflikty řešit (většinou popisem události a odlišných pohledů účastníků, vyjádřením vzájemných potřeb) a mají možnost společně s učitelem hledat cesty, jak by šlo stejnou situaci příště vyřešit jinak. Někdy mohou probíhat společné kruhy i napříč ročníky, pokud se objeví nevyřešené nedorozumění mezi konkrétními třídami. Učitelé v naší škole věnují mnoho času těmto situacím, aby pomohli vytvořit dětem ve třídě bezpečné prostředí, ve kterém je možné se věnovat učení a poznávání světa kolem. Přes veškeré tyto snahy, může dojít k narušení vztahů ve třídě, které je potřeba řešit ve spolupráci s výchovným poradcem či externími odborníky.

Projektový den v přírodě

Děti jezdí v rámci projektového dne pravidelně jednou za týden na výjezd do přírody. Těžištěm pobytu dětí je neorganizovaná činnost, volná hra a posílení sociálních vazeb ve skupině. Organizace tohoto projektového dne je plně v kompetenci třídního učitele. Děti mají různě dlouhou adaptační dobu na pravidelní výjezdní den do přírody. Další detailní informace ohledně výjezdního dne vám předá třídní učitel na třídní schůzce. V případě potřeby (nemoc učitele či asistenta) se tohoto projektového dne účastní jeden rodič jako dobrovolný doprovod. Od 3. třídy většinou dochází ke změně výjezdního místa – muzea, přírodní rezervace, skanzeny, práce na poli... Pravidla zde se většinou odvíjí od nastavení dětí ve třídě, možností učitele a podpory rodičů ve třídě. Pro projektové dny se velmi osvědčila nabídka rodičů pozvat děti do své práce nebo na zajímavá místa, ke kterým mají vazby (zapůjčení pozemku a jiné.)

 

Organizace výuky

Děti od 1. do 3. třídy tráví větší množství času na našem školním dvorku. Mají možnost zde hrát různé hry. Na dvorek ráno mohou chodit od 8:00 hod společně s dalšími dětmi z družiny. Výuka začíná v 8:30, pro prvňáčky na dvorku. Dohlédněte prosím na to, ať je Vaše dítě ve škole nejpozději v 8:15 hod, ať se může alespoň krátce s kamarády setkat již před výukou a dojít si na záchod. Dlouholetá zkušenost ukazuje, že pro třídního učitele i kolektiv dětí je velká pomoc, pokud jsou děti ve škole 30 minut před zahájením výuky.

Epochové předměty

V prvních dvou třídách se dětem střídá během školního roku epocha forem, českého jazyka a matematiky (záleží na třídním učiteli, jaké pořadí pro svoji

třídu zvolí). Formy jsou specifický předmět na naší škole. Děti se od první třídy učí pracovat s oblými a přímými liniemi v pohybu i na papíře, což je jednak skvělá propedeutika pro psaní, jednak způsob pro seznámení se s geometrií a připravením vhodné půdy pro tento předmět (například skrze zrcadlové formy ve druhé třídě).

Epochové sešity

Pro každou epochu/předmět mají děti svůj sešit, ve kterém mají zaznamenanou práci z jednotlivých hodin. Sešity a jejich vzhled patří k individuálním pracím každého dítěte. Pokud Vaše dítě ve škole chybí, je nesmírně důležité, abyste mu (pokud to potřebuje) pomohli s doplněním učiva do sešitů, protože v naší škole žádné učebnice nemáme a během běžné výuky pro děti není již prostor na to si učivo doplnit.

Psaní a čtení

Výuka psaní a čtení je v naší škole rozložena do prvních třech let. V první třídě se děti učí psát velká tiskací písmena. Ve druhé třídě píší malá tiskací písmena a od rodičů dostávají vlastnoručně vyrobenou čítanku, která je impulsem pro zahájení výuky čtení ve třídě jako celku. Samozřejmě jsou děti, které čtou již od samotného začátku školní docházky. V tu chvíli přichází domluva mezi ním, rodiči a dítětem, jak dítě podpořit v této činnosti. Jako poslední přichází zpravidla až ve třetí třídě písmo psací, záleží však opět na konkrétní třídě a třídním učiteli.

Řemesla a pracovní činnosti

Během první a druhé třídy se děti věnují zpravidla pletení. Ve třetí třídě většinou přichází háčkování a děti mají možnost se věnovat poprvé v rámci výuky práci s hlínou.

Umělecké činnosti

K uměleckým činnostem na naší škole patří výuka eurytmie, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Hudba se prolíná každodenní výukou v rámci epoch. Během druhého pololetí první třídy nebo ve druhé třídě děti začínají hrát na pentatonickou flétnu, zařazení záleží na třídním učiteli. Od první třídy mají děti jednu hodinu eurytmie (více o eurytmii zde - http://www.eurytmie.cz/co-je-to-eurytmie/pedagogicka-eurytmie/). V hodinách výtvarné výchovy se děti v první třídě věnují především malování akvarelem a náladám jednotlivých barev.

Jazyky

Na první stupni mají děti se děti setkávají s angličtinou od první třídy, na druhém stupni se přidává druhý cizí jazyk. V současnosti je to španělština.

Mediální výchova a informatika

Děti se v naší škole s prací s počítačem setkají až v závěru školní docházky. V páté třídě mají jednu hodinu mediální výchovy a informatiky, která ale není zaměřená na práci s počítačem. V souvislosti s COVID 19 pracujeme na nové definici mediální výchovy.

 

Odpolední výuka pro II. stupeň

Zaměřuje se na umělecké předměty – hudební výchova, výtvarná výchova, pohybová a řemeslná výchova. Děti jsou rozděleny do 3 – 4 skupin napříč ročníky druhého stupně a věnují se po dobu 6-ti týdnů jednomu z uměleckých předmětů.

Hodnocení

Děti ve třídách našeho programu nejsou známkovány, vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Podle školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné, v intuitivních hrách nejsou vítězové a poražení. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617883