Informace o systému testování ve škole a ANKETAhodnoceni.jpgV tomto týdnu se na nás obrátilo několik rodičů k vysvětlení způsobu plošného testování a s tím související vyhlašování karantén a izolací pro jednotlivce nebo celé třídy. Někteří se vyjádřili s žádostí o návrat k testování pouze antigenními testy (RAT - Rychlý Antigenní Test) a přestat ve škole testovat RT-PCR metodou. Předpokládám, že si tuto otázku pokládá více z Vás, níže se pokusím tedy vysvětlit veškeré souvislosti a možnosti testování. 

Zároveň nás bude zajímat Váš názor na testování ve škole - prosíme o vyplnění rychlé ankety pod odkazem na konci textu, před vyplněním ankety si prosím text přečtěte.

  1. Plošné testování ve školách (RAT nebo RT-PCR)

Aktuálně platí povinné testování ve školách v období od listopadu do konce února. Od 17.1. se testuje jednou týdně. Školy testují antigenními nebo PCR testy - v naší škole jsme za podpory MČ přešli na PCR testy se závazným termínem do konce února. Školy mají totiž možnost v tomto období testovat buď antigenními testy nebo PCR metodou, jedno nebo druhé, což je také vázáno rozpočtovým opatřením - buď škola dostává antigenní testy z centrální dodávky MŠMT nebo dostane finanční dotaci na zajištění PCR testů. V období do února 2022 je formálně pro školu nemožné udělat změnu z PCR na antigenní testy. V současné době o tom probíhá komunikace mezi MČ a MŠMT, není ale zřejmé, zda bychom dostali finanční dotaci i na antigenní testy nebo zda bychom mohli být zařazeni zpět do dodávky antigenních testů z centrálního skladu (což by zároveň znamenalo ztrátu nároku na proplácení PCR testů). 

Nadále také platí, že pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v AG testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně, pokud testování úplně odmítáte, je pro žáka povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách, zákaz zpívání, stravování u samostatného stolu.

  1. Proč testujeme RT-PCR - pro a proti

K přechodu na PCR testování jsme se rozhodli především z důvodu přesnějších výsledků a větší spolehlivosti těchto testů oproti těm antigenním, které nám přibližně v 1/4 případů ukazovaly falešnou pozitivitu, jak je to s falešnou negativitou se můžeme jen domnívat. Rozhodující byl faktor ochrany zdraví žáků a jejich rodin s tím, že máme minimálně jednou za týden poměrně vysokou jistotu v tom, jak je Covid ve škole nebo v jednotlivých třídách rozšířen, antigenní testování tuto jistotu neposkytují. 

PRO: spolehlivost testů, vysoká míra jistoty o reálném stavu šíření Covidu ve třídě

PROTI: zvýšené riziko karantén na začátku týdne

  1. Antigenní testování (RAT) - pro a proti

Antigenní testy používáme v průběhu týdne pro žáky a zaměstnance, kteří nejsou přítomni při pondělních PCR testech, používáme je také pro třídy před společnými akcemi tam, kde je to vyžadováno. Od úterý 18.1. je automaticky používáme také při návratu celých tříd z pětidenní karantény. Pokud bude den návratu pondělí, budou mít děti z těchto tříd dva testy - antigen s rychlým výsledkem a PCR s výsledkem druhý den. Snížíme tak riziko, že ve třídě zůstane dítě s Covidem, určité riziko ovšem z důvodu určité nespolehlivosti antigenních testů vždy zůstane. Jako škola nemáme prostředky na financování antigenních testů do všech tříd, použijeme je tedy nyní jen u těch tříd, které se vrací z karantény. Z naší zkušenosti uvádím, že máme při při použití PCR testů i o více než 50 % vyšší úspěšnost v počtu pozitivních záchytů.

PRO: rychlý výsledek a prvotní “filtr” potencionálně pozitivních žáků, nižší pravděpodobnost karantény dalších jednotlivců nebo celé třídy

PROTI: výrazně nižší spolehlivost, riziko pokračování pozitivního žáka ve výuce, při pozdějším rozvinutí nemoci karanténa v průběhu týdne.

  1. Vyhlašování karantény

Karanténa je vyhlašována po zjištění pozitivity u žáka nebo pedagoga školy, který byl v rizikovém kontaktu s ostatními osobami ve škole, a to až 48 hodin před pozitivním testem nebo prvními příznaky nemoci. Pozitivita je zjištěna buď při plošném školním testování nebo často také mimo školu (v rodině, na kroužku apod.). 

Karanténu vždy vyhlašuje hygiena, jako škola pouze hygieně telefonicky popisujeme reálný průběh výuky a kontaktů ve třídě tak, jak nám je sdělí vyučující a děti ze třídy. Nemáme přímý vliv na to, zda a pro kolik dětí bude karanténa vyhlášena. Následně hygieně přes portál CFA poskytneme kontaktní údaje na rodiče žáků s rizikovým kontaktem, které hygiena následně kontaktuje přes SMS. V minulém týdnu toto fungovalo bez problémů, tento týden s nárůstem případů celkově i ve společnosti má v tomto hygiena určité zpoždění - SMS z tohoto týdne mnohdy začaly chodit až dnes.

S příchodem varianty omikron se i nám v tomto týdnu rapidně zvýšil záchyt pozitivity ve škole a s tím spojené karantény často i celých tříd. Nevýhoda PCR testů je v pozdějším termínu získání výsledků, v praxi to tedy znamená, že děti mohou být v pondělí ve třídě s potenciálně nakaženým spolužákem, pokud je tento kontakt hygienou vyhodnocen jako rizikový, je vyhlášena karanténa. Právě z tohoto důvodu velmi doporučujeme nošení roušek a respirátorů po celý pondělní den.

Zde je třeba uvést, že hygiena poslední dva týdny dle jejího interního pokynu postupovala tak, že prakticky automaticky zavírala rovnou celé třídy při i jen jednom pozitivním záchytu ve třídě, neřešila blízké kontakty, ale jen skutečnost, že ve třídě byly děti (třeba jen při svačině) bez roušek. Postup zdůvodňují právě omikronem. Tento postup je ale v určitém rozporu s platnou a zveřejněnou metodikou, kde je popsán rizikový kontakt do vzdálenosti 1,5m, trvající déle než 5 min. a bez roušky/respirátoru (takto hygiena postupovala ještě v prosinci). Tento rozpor v postupu se již řeší i na úrovni MŠMT a na příští týden by to snad již mělo být vyjasněné. Věřím, že hygiena od příštího týdne bude opět posuzovat jen blízké rizikové kontakty.

                 

Vypadá to, že celkově se pohled na epidemii ve společnosti posouvá od obav z nákazy k obavám z častých karantén. Jednoznačně školní PCR testy zaručují validní informaci o Covidu ve škole, antigenní testy toto nezaručují. Nyní nás čeká několik týdnů nárůstu případů v celé ČR, ostatně již tyto dny tomu odpovídají. Většímu počtu karantén se tak zřejmě nevyhneme. Vím, že některé děti nebo třídy mají karantény opakované, což je nepříjemné.

Jako škola se pokusíme na situaci reagovat, zajímá nás ale i to, jak o testování přemýšlíte vy rodiče, proto prosím vyplňte anketu pod odkazem Z D E .

 


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617766