Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Štítky:
Novější 1 3 29 58 86

Nový web

m_novy-web.jpg

Od druhého pololetí postupně přecházíme na nové webové stránky školy. Nyní využíváme dvě školní domény, které odkazují na dvě různé školní webové stránky - původní a novou. 

Původní web školy (tento) budeme do konce ledna 2022 udržovat aktuální, od února jej ale budeme využívat již jen jako archiv aktualit, který zůstane veřejný pod novou doménou www.archiv.zsstross.cz.

Nový web na doméně www.zsstross.cz  poběží na redakčním systému Google Web a spravujeme jej zdarma svépomocí v rámci školní Google licence (podobně jako Učebnu nebo Meet). Na tento web bude odkazovat i naše stará doména www.zs-stross.czTento nový web je již veřejný, ale do konce února 2022 na něm budou ještě probíhat aktualizace a doplňování obsahu.


Publikováno 24. 1. 2022 11:19

Červnové týdny začínají

30.5.-3.6.    Týdenní plán č.35

Ve středu na Den dětí bude šifrovací hra ve Stromovce 10:30 - 12:00  a  v pátek 3.6. nás čeká poslední divadlo v tomro šk.roce - Zachraňte číslo 6 (Minor-100Kč)

Zachraňte číslo 6!  zachraňte číslo 6.jpg

 


Autor: fej Publikováno 27. 5. 2022 15:46

Tancem proti šikaně

I tancem se dá bojovat proti šikaně nebo jinému nevhodnému chování ve škole. Tanec unaví tělo, povznese duši, vyplaví endorfiny a nikoho ani nenapadne ubližovat ostatním......

               ODXH5491.JPG                         TJGW0126.JPG

 

Bac

 

 

 


Autor: Bac Publikováno 2. 2. 2022 14:43

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 31.1.

cps-poster-Elecsys-Anti-SARS-CoV-2-v2.jpgPo včerejším testování máme 20 pozitivních záchytů - Stross 11 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 7 žáků; Na Uranii nebyl zachycen žádný pozitivní případ testu.

Po trasování rizikových kontaktů jsou hygienou do karantény posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu zpravidla z okolních lavic, svačiny a z oběda, aktuálně to vypadá, že do karantény nejde žádná celá třída, ze dvou tříd se ale jedná o větší skupinky žáků (7.A, 3.L). Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni, stejně tak žáci ve lhůtě 30 dnů od prodělaného Covidu.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků poslaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 5.2., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. Systémy jsou ale stále přetížené - SMS zpráva z hygieny v minulých týdnech chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek nebo pátek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: 1.C, 2.B, 4.B, 4.D, 5.D, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A; Letohradská: 2.C, 3.C, 3.D, 3.L. (Několik dílčích karantén je ale ve třídách z průběhu minulého týdne a víkendu.)

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosíme nepodceňte.

Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku (část dětí doma online, část ve škole prezenčně), v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé, případně je naleznete v google učebnách předmětů. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.


Publikováno 1. 2. 2022 11:34

Pololetní prázdniny

9dadf56358eb86c1c9531b52c9f2afb9.jpgJednodenní pololetní prázdniny letos vychází na pátek 4.12.2022.

Tento den výuka neprobíhá a školní budovy jsou pro veřejnost zavřené. 

Ve čtvrtek 3.2. je odvolána odpolední výuka. Prezenční výuka navazuje opět v pondělí 7.2.2022 běžným rozvrhem.


Publikováno 31. 1. 2022 12:05

Nové výjimky z testování a karantény od 31.1.

informace_maly.pngDalší termín školního PCR testování máme v pondělní 31. 1., výsledky testování budeme znát opět v úterý - poslední týdny výsledky přichází po osmé hodině ranní. Společně se žáky se testují zaměstnanci školy - testují se také osoby po prodělaném Covidu (více než 30 dnů, viz níže) nebo ukončeném očkování.

Od 31. 1. se nově NETESTUJÍ osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 30 dnech a uplynula u nich doba nařízené izolace - lhůta se počítá od data provedení prvního pozitivního PCR testu. Pokud spadá Vaše dítě do této lhůty, pošlete prosím svým třídním učitelům potvrzení o provedeném pozitivním testu, případně ať potvrzení přinese dítě do školy v pondělí ráno. Pokud byl pozitivní PCR test proveden při našem školním testování, potvrzení nepotřebujeme.

Dále informujeme, že také nově od 31. 1. se osobám ve lhůtě do 30 dnů od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebude v tuto ochrannou lhůtu nařizovat karanténa - a to v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Toto platí za předpokladu, že dané osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a uplynula u nich nařízená izolace.

 

Obecně nadále platí:

  • Z důvodu snížení rizika případné nákazy doporučujeme nosit ochranu nosu a úst po celý pondělní den i v lavici. Toto doporučení platí také pro pedagogické pracovníky školy. Při nasazené roušce je riziko nákazy podstatně nižší a hygiena by měla tuto skutečnost při trasování také zohledňovat (budeme na hygienu v této otázce apelovat). Při svačině je vhodné sedět v lavici samostatně a dodržovat rozestup od ostatních. Ohledně roušek po celou dobu ve škole se jedná o doporučení, nikoli nařízení.

  • Prosíme o příchod do školy tak, aby se v 8,25 již mohlo ve třídě testování zahájit.

  • Když žák chybí při pondělním termínu testování, testuje se první den příchodu do školy hned ráno - v takovém případě vždy pouze antigenním testem, PCR není k tomuto k dispozici. Testuje se opět jen 1 x týdně.

  • PCR testujeme automaticky všechny přítomné žáky ve škole, kteří nesplňují některou z aktuálně platných výjimek - potvrzení o testu prováděném v odběrovém místě RAT ne starší 24 hodin/PCR ne starší 72 hodin; lhůta 30 dnů od Covidu. Pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v RAT antigenních testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně při žádném testování je dle platné metodiky povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách a zákaz zpívání.

  • V pondělí ráno nabízíme testování také RAT antigenním testem všem žákům/třídám, které se vrací z karantény v předešlém týdnu z důvodu, abychom snížili riziko případného setrvání C+ dětí ve škole po pětidenní karanténě a zabránili řetězení další karantény pro danou třídu. Připomínáme, že dle platné metodiky je všem osobám po skončení pětidenní karantény nebo izolace doporučeno nosit roušku vždy po dobu dalších pěti dnů.

  • Prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky jakékoliv nemoci, případné příznaky nemoci pro vyhlášení karantény se počítají vždy dva dny nazpět.

 

Informace MŠMT k provozu od 31.1. (.PDF)


Publikováno 30. 1. 2022 11:00

Hodnocení za 1. pololetí

V pondělí 24.1.2022 se uzavírala klasifikace za první pololetí školního roku 2021/22 a Pedagogická rada se konala v úterý 25. 1. na Strossu, ve středu 26.1. na Uranii v ve čtvrtek 27.1. na Letohradské.

Vysvědčení vydáváme v pondělí 31.1.2022 v průběhu dopoledne zpravidla v rámci třídnické hodiny - přesný čas předávání vysvědčení získáte od svých třídních učitelů.

Pololetní prázdniny se konají následně v pátek 4. 2. 2022.


Publikováno 28. 1. 2022 10:30

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 24.1.

cps-poster-Elecsys-Anti-SARS-CoV-2-v2.jpgPo včerejším testování máme 44 pozitivních záchytů - Stross 32 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 9 žáků a 1 pedagog; Na Uranii nebyl zachycen žádný pozitivní případ testu. Velká část pozitivních žáků má opakovanou pozitivitu v posledních 2-3 týdnech, kdy se vraceli po izolaci, celkem se takto jedná o 11 žáků z 41 pozitivních, nových C+ případů máme tedy celkem 30, což je podobné číslo, jako minulý týden.

Hygiena se po minulém týdnu vrací k trasování opravdu rizikových kontaktů a do karantény tak budou posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu zpravidla z okolních lavic a z oběda, výjimečně budou v karanténě celé třídy tam, kde nebyly nošeny roušky po celé včerejší dopoledne – prozatím to vypadá na 2 třídy. Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků poslaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 29.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. Systémy jsou ale přetížené a aktuálně máme výpadky ve škole online, ze které generujeme veškerá data pro hygienu. Také SMS zpráva z hygieny v minulém týdnu chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 7.A, 7.C, 9.B, 9.A; Letohradská: 2.C, 2.D, 3.D, 3.L, 4.L, 5.L, 9.L .

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosíme nepodceňte.

Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.


Publikováno 25. 1. 2022 13:12

Informace o systému testování ve škole a ANKETA

hodnoceni.jpgV tomto týdnu se na nás obrátilo několik rodičů k vysvětlení způsobu plošného testování a s tím související vyhlašování karantén a izolací pro jednotlivce nebo celé třídy. Někteří se vyjádřili s žádostí o návrat k testování pouze antigenními testy (RAT - Rychlý Antigenní Test) a přestat ve škole testovat RT-PCR metodou. Předpokládám, že si tuto otázku pokládá více z Vás, níže se pokusím tedy vysvětlit veškeré souvislosti a možnosti testování. 

Zároveň nás bude zajímat Váš názor na testování ve škole - prosíme o vyplnění rychlé ankety pod odkazem na konci textu, před vyplněním ankety si prosím text přečtěte.

  1. Plošné testování ve školách (RAT nebo RT-PCR)

Aktuálně platí povinné testování ve školách v období od listopadu do konce února. Od 17.1. se testuje jednou týdně. Školy testují antigenními nebo PCR testy - v naší škole jsme za podpory MČ přešli na PCR testy se závazným termínem do konce února. Školy mají totiž možnost v tomto období testovat buď antigenními testy nebo PCR metodou, jedno nebo druhé, což je také vázáno rozpočtovým opatřením - buď škola dostává antigenní testy z centrální dodávky MŠMT nebo dostane finanční dotaci na zajištění PCR testů. V období do února 2022 je formálně pro školu nemožné udělat změnu z PCR na antigenní testy. V současné době o tom probíhá komunikace mezi MČ a MŠMT, není ale zřejmé, zda bychom dostali finanční dotaci i na antigenní testy nebo zda bychom mohli být zařazeni zpět do dodávky antigenních testů z centrálního skladu (což by zároveň znamenalo ztrátu nároku na proplácení PCR testů). 

Nadále také platí, že pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v AG testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně, pokud testování úplně odmítáte, je pro žáka povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách, zákaz zpívání, stravování u samostatného stolu.

  1. Proč testujeme RT-PCR - pro a proti

K přechodu na PCR testování jsme se rozhodli především z důvodu přesnějších výsledků a větší spolehlivosti těchto testů oproti těm antigenním, které nám přibližně v 1/4 případů ukazovaly falešnou pozitivitu, jak je to s falešnou negativitou se můžeme jen domnívat. Rozhodující byl faktor ochrany zdraví žáků a jejich rodin s tím, že máme minimálně jednou za týden poměrně vysokou jistotu v tom, jak je Covid ve škole nebo v jednotlivých třídách rozšířen, antigenní testování tuto jistotu neposkytují. 

PRO: spolehlivost testů, vysoká míra jistoty o reálném stavu šíření Covidu ve třídě

PROTI: zvýšené riziko karantén na začátku týdne

  1. Antigenní testování (RAT) - pro a proti

Antigenní testy používáme v průběhu týdne pro žáky a zaměstnance, kteří nejsou přítomni při pondělních PCR testech, používáme je také pro třídy před společnými akcemi tam, kde je to vyžadováno. Od úterý 18.1. je automaticky používáme také při návratu celých tříd z pětidenní karantény. Pokud bude den návratu pondělí, budou mít děti z těchto tříd dva testy - antigen s rychlým výsledkem a PCR s výsledkem druhý den. Snížíme tak riziko, že ve třídě zůstane dítě s Covidem, určité riziko ovšem z důvodu určité nespolehlivosti antigenních testů vždy zůstane. Jako škola nemáme prostředky na financování antigenních testů do všech tříd, použijeme je tedy nyní jen u těch tříd, které se vrací z karantény. Z naší zkušenosti uvádím, že máme při při použití PCR testů i o více než 50 % vyšší úspěšnost v počtu pozitivních záchytů.

PRO: rychlý výsledek a prvotní “filtr” potencionálně pozitivních žáků, nižší pravděpodobnost karantény dalších jednotlivců nebo celé třídy

PROTI: výrazně nižší spolehlivost, riziko pokračování pozitivního žáka ve výuce, při pozdějším rozvinutí nemoci karanténa v průběhu týdne.

  1. Vyhlašování karantény

Karanténa je vyhlašována po zjištění pozitivity u žáka nebo pedagoga školy, který byl v rizikovém kontaktu s ostatními osobami ve škole, a to až 48 hodin před pozitivním testem nebo prvními příznaky nemoci. Pozitivita je zjištěna buď při plošném školním testování nebo často také mimo školu (v rodině, na kroužku apod.). 

Karanténu vždy vyhlašuje hygiena, jako škola pouze hygieně telefonicky popisujeme reálný průběh výuky a kontaktů ve třídě tak, jak nám je sdělí vyučující a děti ze třídy. Nemáme přímý vliv na to, zda a pro kolik dětí bude karanténa vyhlášena. Následně hygieně přes portál CFA poskytneme kontaktní údaje na rodiče žáků s rizikovým kontaktem, které hygiena následně kontaktuje přes SMS. V minulém týdnu toto fungovalo bez problémů, tento týden s nárůstem případů celkově i ve společnosti má v tomto hygiena určité zpoždění - SMS z tohoto týdne mnohdy začaly chodit až dnes.

S příchodem varianty omikron se i nám v tomto týdnu rapidně zvýšil záchyt pozitivity ve škole a s tím spojené karantény často i celých tříd. Nevýhoda PCR testů je v pozdějším termínu získání výsledků, v praxi to tedy znamená, že děti mohou být v pondělí ve třídě s potenciálně nakaženým spolužákem, pokud je tento kontakt hygienou vyhodnocen jako rizikový, je vyhlášena karanténa. Právě z tohoto důvodu velmi doporučujeme nošení roušek a respirátorů po celý pondělní den.

Zde je třeba uvést, že hygiena poslední dva týdny dle jejího interního pokynu postupovala tak, že prakticky automaticky zavírala rovnou celé třídy při i jen jednom pozitivním záchytu ve třídě, neřešila blízké kontakty, ale jen skutečnost, že ve třídě byly děti (třeba jen při svačině) bez roušek. Postup zdůvodňují právě omikronem. Tento postup je ale v určitém rozporu s platnou a zveřejněnou metodikou, kde je popsán rizikový kontakt do vzdálenosti 1,5m, trvající déle než 5 min. a bez roušky/respirátoru (takto hygiena postupovala ještě v prosinci). Tento rozpor v postupu se již řeší i na úrovni MŠMT a na příští týden by to snad již mělo být vyjasněné. Věřím, že hygiena od příštího týdne bude opět posuzovat jen blízké rizikové kontakty.

                 

Vypadá to, že celkově se pohled na epidemii ve společnosti posouvá od obav z nákazy k obavám z častých karantén. Jednoznačně školní PCR testy zaručují validní informaci o Covidu ve škole, antigenní testy toto nezaručují. Nyní nás čeká několik týdnů nárůstu případů v celé ČR, ostatně již tyto dny tomu odpovídají. Většímu počtu karantén se tak zřejmě nevyhneme. Vím, že některé děti nebo třídy mají karantény opakované, což je nepříjemné.

Jako škola se pokusíme na situaci reagovat, zajímá nás ale i to, jak o testování přemýšlíte vy rodiče, proto prosím vyplňte anketu pod odkazem Z D E .

 


Publikováno 21. 1. 2022 11:44

Výsledky testování 17.1.2022

cps-poster-Elecsys-Anti-SARS-CoV-2-v2.jpgPo včerejším testování máme 31 pozitivních záchytů - Stross 16 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 10 žáků a 1 pedagog; Uranie 1 žák. Z důvodů přísnějšího posuzování hygienou bude do karantény posláno celkem 8 tříd na Strossu, 5 tříd na Letohradské a 1 třída na na Uranii. Část z těchto tříd má opakovanou karanténu z minulého týdne, kdy se děti vracely do školy po pětidenní karanténě nařízené v minulém týdnu. Ve dvou dalších třídách jsou nastaveny jen dílčí karantény. 

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků, kde byly do karantény poslány celé třídy. Většinově bude karanténa nastaveno do soboty 22.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny.

Třídy v karanténě budou mít nastavenu od zítřka distanční výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.


Publikováno 21. 1. 2022 11:36

Novější 1 3 29 58 86

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617755