Testování PISA 2012

Naše škola dosáhla v rámci ZŠ nadprůměrných výsledků téměř ve všech sledovaných oblastech, souhrné výsledky naleznete v tabulce níže.

 

  ZŠ celkem Naše škola
  Celkem Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky
MATEMATIKA 9,2 9,4 9 9,2 8,2 9,6
ČTENÍ 9,2 9 9,6 9,9 9,2 10,3
PŘÍRODNÍ VĚDY 9,4 9,4 9,3 9,9 9,5 10
FINANČNÍ GRAMOTNOST 9,2 9,3 9,1 9,5 9,5 *
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 9,6 9,7 9,4 9,9 12,3 9,4

 

 

Projekt PISA je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků vzdělávání, který v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech členských zemí OECD.

Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace. První testování proběhlo v roce 2000 a bylo zaměřeno na oblast mateřského jazyka, druhé testování, zaměřené na matematiku, proběhlo v roce 2003, třetí testování v roce 2006 bylo zaměřeno na oblast přírodních věd, čtvrté se v roce 2009 soustředilo opět na oblast mateřského jazyka. Testování v roce 2012 bude potom znovu zaměřeno zejména na zjišťování matematické gramotnosti žáků. Naváže tak na výsledky výzkumu z roku 2003 a bude kromě úrovně matematické gramotnosti českých žáků sledovat v průběhu uvedeného období i  její změny, které by mohly být způsobeny též zavedením kurikulární reformy.

V rámci šetření výzkumu PISA 2012 zaměřeného na oblast matematické gramotnosti bude v zúčastněných zemích realizováno též testování schopnosti žáků řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Nepůjde však o obvyklou formu písemného testu, ale proběhne elektronicky. Elektronické testování je nový prvek, který byl v minulých dvou cyklech výzkumu zahrnut jako volitelný (přírodní vědy v roce 2006 a čtenářské dovednosti v roce 2009) s tím, že hlavní mezinárodní srovnání zúčastněných zemí proběhlo na základě jejich výsledků v písemných testech. V České republice se elektronické testování v rámci výzkumu PISA dosud nerealizovalo. V roce 2012 již však bude jediná možnost mezinárodního srovnání v oblasti řešení problémů založena pouze na zadání elektronického testu.

Vedle uvedených oblastí bude sledován též vliv školy a rodinného zázemí na jednotlivé složky matematické gramotnosti, dále osobní charakteristiky, postoje žáků k výuce matematiky, jejich postoje ke škole a učitelům, atd.

Výzkum je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem v rámci IPn Kompetence I a Kompetence III, jež jsou obecně zaměřeny na realizaci mezinárodních výzkumů a na následné využití výsledků ve vzdělávací politice a vlastní pedagogické praxi ve školách v  České republice.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1614786