O žákovském parlamentu

Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy,

oznamujeme Vám, že na naší škole působí žákovský parlament (dále jen ŽP). Tento článek má za cíl vysvětlit co vlastně ŽP je a  jaké přínosy ŽP přináší.

ŽP (můžeme se také setkat s různými názvy – školní parlament, studentská rada, studentský parlament atd.) je samosprávný orgán žáků. Žáci školy si zvolí zástupce do ŽP a jejich prostřednictvím vznáší podněty na vedení školy a mohou tak ovlivňovat své prostředí, směřování, chod školy. Možnost zakládat na školách žákovské samosprávy je uvedena i ve školském zákoně (§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb).

Základní informace o našem ŽP

 • Na naší škole máme ŽP složený ze zástupců od 4. do 9. ročníku.
 • Scházíme se každou středu od 14:30 do 15:30 v místnosti ŽP (3. patro)
 • Od 4. – 9. ročníku má každá třída (pokud si je zvolí) v ŽP dva zástupce.
 • Nezapomínáme ani na 1. – 3. ročníky. I oni mají možnost se vyjadřovat a vznášet své připomínky a náměty.
 • Volby ve třídách probíhají první týden v září.
 • Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok.
 • ŽP vede koordinátor Dalibor Neckář.
 • V pravidelných časových úsecích probíhá různou formou diskuse s vedením školy, na které členové ŽP vznáší připomínky, návrhy svých spolužáků.

Co je smysl a náplň ŽP

 • Na rovině výchovně - vzdělávací se žáci prostřednictvím ŽP učí demokratickým principům a postupům.  Škola se stává prostorem, v kterém je možné uplatňovat model demokracie v praktické rovině. Je mnohem efektivnější a pro žáky přínosnější demokracii zažívat, než se o ní jen teoreticky učit. Každý žák školy má možnost prostřednictvím svých zástupců v ŽP se vyjádřit k tomu co se mu líbí i co by chtěl změnit. Jinými slovy jsou ve škole mechanismy, které zajišťují, že pokud žák chce změnit své okolí, říci svůj názor, tak má proto prostor a bude vyslyšen.
 • V rovině praktické rozvíjí ŽP komunikační dovednosti a rozvíjí klíčové kompetence uvedené v RVP ZV. Žáci se učí vznášet svůj názor, prezentovat své stanovisko, schopnosti naslouchat druhým, vzájemnému respektu, kultivovaně sdělit svůj nesouhlas, přebírat zodpovědnost za svůj názor.
 • Mimo zprostředkování komunikace mezi vedením školy, žáky a učiteli je hlavní náplní ŽP organizování akcí pro ostatní žáky, řešení problému ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy.

Žákovský parlament vzniká ve spolupráci s organizací CEDU (www.skolaprodemokracii.cz)

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617757