Ne, mami ne!

 

Projekt „Ne, mami ne!“

Finanční podpora tohoto projektu je poskytována Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA) „Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti“.

Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Od června 2014 je naše škola zapojena do projektu financovaného EU pod názvem „Ne, mami ne!“ (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232).

 

Projekt je zaměřen na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7 za využití atraktivnějších forem vzdělávání (např. interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické jevy, které se mezi žáky vyskytují nejčastěji). Jedním z cílů projektu je i snížení výskytu rizikového chování u vytipovaných třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu ve škole.

 

Cíl projektu

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky) s cílem snížit výskyt rizikového chování.

Cílové skupiny

 1. Vybrané kolektivy tříd, které vykazují známky rizikového chování žáků
 2. ŠMP a třídní učitelé vybraných tříd

Doba realizace projektu

06/2014 - 06/2015

Projektu se za naši školu zúčastní

Vybrané třídní kolektivy

Témata výukového programu

 1. Záškoláctví, školní neúspěch, problematické chování
 2. Šikana, kyberšikana a agresivita
 3. Delikvence a kriminalita
 4. Týrání, zneužívání a zanedbávání
 5. Zneužívání návykových látek
 6. Zneužívání alkoholu
 7. Sekty, hnutí, extremistické skupiny
 8. Rasismus, xenofobie
 9. Závislost na počítači, počítačových hrách a automatech 

Více informací na www.watchthis.cz nebo www.bezpecidomova.cz .

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616788