logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

 

Škola je PARTNEREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka, okres Praha-východ.

Projekt je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace: od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu:

100%

9 071 807,50

z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu:

85%

7 330 020,46

z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR:

15%

1 741 787,04

z toho vlastní zdroje:

0%

0,00 Kč

 

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní web projektu

http://www.zsmnichovice.cz/

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. František Rada, ředitel školy, frantisek.rada@zs-stross.cz , tel.: 604 272 473

Hlavní realizátor projektu

Základní škola T.G. Masaryka, okres Praha-východ

PARTNEŘI projektu

Partner č. 1 Základní škola Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7

Partner č. 2 Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

ANOTACE projektu

Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních (mentorských) dovedností 16 pedagogů "reflektujících praktiků ze dvou ZŠ a jedné SŠ, za účelem jejich přípravy a ověření v roli Interního mentora a dále pak na vzájemné sdílení praktických zkušeností a forem výuky mezi pedagogy těchto škol ve formě kolegiální podpory v odborném tématu Čtenářská a přírodovědná gramotnost. Projekt je realizován na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projekt podpoří celkem 76 pedagogických pracovníků.

 

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616506