Jsme IN - Inspirováno inkluzí

     

          CZ_RZ_B_C.jpgprahalogo.jpg

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000310

Finanční podpora tohoto projektu ve výši 2 469 200,00,-  je poskytována 

Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OPPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu
(ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

 

 

Popis projektu

Leitmotivem projektu je INSPIRACE jako podnět k seberozvoji. Projekt si klade za cíl inspirovat všechny naše žáky, vč. žáků s OMJ, k respektu k odlišnosti hodnot a názorů, k přijímání zodpovědnosti, k aktivnímu občanství a k učení se od druhých a s druhými. Našim pedagogům přináší inspiraci k práci s heterogenní třídou, za využití inovativních didaktických postupů. Pro naše okolí si projekt klade za cíl být inspirací k vnímání "jinakosti" jako zdroje podnětů a vlastního obohacení.

 

Projektové aktivity směřují k naplnění těchto cílů:

 1. Rozšíření pedagogických kompetencí učitelů & změna způsobu jejich práce (nejen) ve výuce

Každý z učitelů absolvuje minimálně 28 hod DVPP zaměřeného na proinkluzivní metody práce se třídou a mezikulturní citlivost. Jako podpůrný a preventivní prvek systému bude na škole působit interkulturní pracovník. Všichni žáci s OMJ budou nově plně integrováni do výuky a v rámci hodin jim bude umožněna práce způsobem maximálně odpovídajícím jejich dispozici. Nad rámec výuky jim bude poskytnuta podpora při sociální integraci a rozvoji jazykových dovedností.

 

 1. Posun klimatu školy směrem k sociokulturní proinkluzivitě

Bude upevněna pozice inkluze jako základního stavebního kamene hodnotového rámce školy a zdrojem inspirace ve vnímání jedinečnosti každého jednotlivce. Všechny kmenové třídy I. a II. stupně budou se svým vybavením, které využíváme od realizace projektu Inkluze bez iluze a velmi se nám osvědčuje, nově podporovat aktivizační způsob práce se třídou umožňující diferenciaci v přístupu ve výuce k jednotlivým skupinám žáků.

 

 1. Věcné cíle - žáci s OMJ

Zapojení žáků do školních a mimoškolních akcí tak, aby se účastnilo v průměru min. 75% těchto žáků. Zlepšení průměru hodnocení o 0,3 v celkových studijních výsledcích (např. z průměrné známky 2,2 zlepšení skupiny na 1,9).

Přehled aktivit projektu

 • Kurzy Mezikulturní citlivost a Kritické myšlení a osobnostně sociální výchova - všichni učitelé (16 hod)
 • Kurzy Asertivita a zvládání konfliktů a Facilitace - učitelé, kteří je neabsolvovali v rámci projektu Inkluze bez iluze (16 hod)
 • Kurz ČJ jako cílový jazyk - všichni učitelé (16 hod)
 • Kurz Didaktika ČJ jako cizího jazyka - učitelé ČJ (35 hod)
 • Otevřený kurz Trénink koordinátora žákovského parlamentu - koordinátor (18 hod)
 • Otevřené kurzy k vybraným tématům - všichni učitelé (4 - 40 hod)
 • Ukázkové hodiny, náslechy a mentorink - 3 ukázkové hodiny s rozborem (ve skupinkách po třech), celkem 15 ukázkových hodin
 • 3 hospitace s rozborem (individuálně), celkem 45 hospitací - učitelé, kteří je neabsolvovali v rámci projektu Inkluze bez iluze
 • Metodická a didaktická podpora pedagogických pracovníků ve třídách s waldorfskou a intuitivní pedagogikou
  • Zahraniční stáže - 8 stáží, 3-4 dny
  • Mentorink - 4 x 5 dní, á 8 pedagogických pracovníků
  • Sebezkušenostní seminář - 4 x 4 hod, 10-12 osob
  • Seminář intuitivní pedagogiky - 8 x 14 hod, 6 osob

 

CÍLE PROJEKTU

Naší vizí je profilovat se jako škola s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých žáků a zároveň snahou co nejlépe rozvíjet jejich potenciál v kontextu myšlenky inkluzivního vzdělávání. Základním cílem našeho ŠVP - "Škola pro všechny" je vychovat z každého žáka všestranně rozvinutou osobnost, vědomou si svého místa ve škole, v rodině i ve společnosti. Od výše uvedeného filosofického rámce se odvíjejí i jednotlivé cíle projektu.

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1619507