Zaměření tříd a přijímání žáků

 

 V budově U Uranie se nacházejí třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - dlouhodobě se zaměřujeme na žáky s poruchami učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkukie...

Jsme škola rodinného typu, do tříd přijímáme žáky z celé Prahy, dojíždějí k nám i žáci     z jejího okolí  (není tedy povinností mít trvalé bydliště v Praze 7). Pro přijetí do školy je třeba doporučení pedagogického centra - Pedagogicko - psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC).

Ve třídách je minimálně 6 a maximálně 14  žáků, vyučují zde speciální pedagogové, v každé třídě máme asistenta pedagoga, ve škole je k dispozici speciální pedagog - etoped (konzultace, reedukace - nápravy - individuální i skupinové), sociální terapeut (práce s kolektivem, sociální zralost) a pohybový terapeut (upevňování svého postavení  v kolektivu, sebedůvěra, uvolňování).

Na základě doporučení Pedagogicko - psychologické poradny  nebo Speciálně-pedagogického centra dle možností integrujeme do tříd žáky s PAS, žáky se zdravotním znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním.

Učíme podle rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, žáci, kteří mají doporučení z SPC či PPP mají vypracovaný Individuálně vzdělávací plán (IVP) nebo Plán podpory (PP), které se vyhodnocují každého půl roku. Při vytváření těchto plánů úzce spolupracujeme s příslušným SPC nebo PPP. Vůbec spolupráce s SPC či PPP je intenzivní - náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, konzultace s vedením školy, konzultace ve třech - zástupci školy, zástupci poradenského zařízení a rodiče žáka.

Máte-li zájem, přijďte se - po předchozí domluvě s Mgr. Palusgovou bozena.palusgova@zs-stross.cz, 603 574 147 - podívat na výuku. Vítáme každého, kdo k nám přijde.

     

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616506