gdpr[2].pngGDPR - ochrana osobních údajů

 

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 (dále jen „škola“) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (subjektů osobních údajů - SOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků v režimu:

  • Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění, kdesouhlas SOÚ není požadován a zpracování OÚ probíhá dle platné legislativy. V rámci naší školy především v systému školní matriky, elektronické třídní knihy a žákovské knížky smluvně vedené společností ŠKOLA ONLINE a.s.. Do systému Škola Online se každý zaměstnanec, zákonný zástupce nebo žák školy přihlašuje jedinečným přihlašovacím jménem a heslem - DBEJTE NA BEZPEČNOST a pravidelné obnovování svých přístupových hesel do systému.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žákanebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Zpracování těchto údajů se do srpna 2018 řídí již podepsanými souhlasy SOÚ pro školní rok 2017/2018, pro školní rok 2018/2019 budou zpracovány aktualizované souhlasy k podpisu na TS v září.

 

Funkce pověřence ochrany OÚ (DPO):

Funkci pověřence zajišťuje zaměstnanec Městské části Praha 7, v jehož pracovní náplni je činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Praha 7 a jí zřízené příspěvkové organizace. Pověřenec je zároveň i hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad:

Označení pověřence: TresTech s.r.o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ 04262719

Kontakt: Ing. Václav Jakoubek, tel. 725 732 424, e-mail: poverenec@trestech.cz

 

V Rámci naší příspěvkové organizace je kontaktní osobou pro zprostředkování komunikace s pověřencem paní Tereza Hejmová: tereza.hejmova@zsstross.cz .

 

Právo na informace a výmaz OÚ:

Subjekt údajů má právo na vlastní žádost být informován o zpracování svých osobních údajů. Pokud to není v rozporu se zákonným zmocnění školy pro zpracování osobních údajů, má SÚ zároveň právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky.

 

Celé znění informace:

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

24. 5. Jana

Zítra: Viola

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616783