KOMUNIKACE

 

Komunikace učitel - dítě - rodič

Učitelé v naší škole se snaží s dětmi komunikovat naslouchajícím, vnímavým a respektujícím způsobem. Pokud se dějí konflikty mezi dětmi, učitel se vždy na prvním místě snaží vyřešit situaci s konkrétními dětmi. Zkušenost ukazuje, že není dobré zatahovat rodiče do řešení konfliktů mezi dětmi. Po proběhlém rozhovoru mezi dětmi a učitelem se učitel snaží v co nejbližší době informovat rodiče o průběhu a z něj vyplývajících dohod. 2x ročně (zpravidla leden a květen) probíhají konzultace ve třech - rodič/dítě/ učitel. Termíny těchto konzultací neboli tripartit najdete ve sdíleném souboru třídy.

Tripartita

Tripartity jsou prostor pro dítě, jeho vnímání a dobrovolného sdílení jeho pohledu na jeho život ve škole. Možnost využít příležitosti pro pedagoga i pro Vás do tohoto světa nakouknout, a případně zjistit, jak můžete dítě podpořit, vyjádří-li o to zájem. Dát mu najevo, že ho vnímáme, že jeho školní cesta je pro nás důležitá. Sdílení našeho pohledu, postoje či jakékoliv hodnocení výkonu a chování dítěte ve škole není účelem setkání (pokud máte potřebu tento typ poznatků sdílet či znát názor svého pedagoga, bude potřeba k tomuto účelu využívat prostor individuálních konzultací). V ideálním případě jde o rozhovor (zásadně se tedy vyhýbáme mluvení ve 3. osobě) nejen o epochách, který je založen na otázkách, o kterých mají děti možnost přemýšlet dopředu, neboť si o nich povídají před tripartitami, kdy společně přicházejí na to, k čemu tripartity jsou.

Je důležité, abychom od tripartit měli všichni podobná očekávání, a mohli si je tak společně s dětmi užít.

Komunikace rodič - učitel

Učitel by se rád již od rána věnoval dětem a ty by zas rády svého učitele měly pro sebe. Pro Vaše dotazy směrem k němu tak prosíme využijte odpoledne, když učitel předá děti vychovatelce a má prostor Vám odepsat na sms či případně zatelefonovat (zjistěte si u svého třídního učitele, jaká forma komunikace mu vyhovuje).

Pro další komunikaci rodič - učitel doporučujeme:

Pokud potřebujete s učitelem řešit otázky týkající se Vašeho dítěte, je dobré si s ním domluvit schůzku. Řešit cokoliv na chodbě před nebo po vyučování není vhodné načasování. Záleží na konkrétním třídním učiteli, jaké má časové možnosti - buď má určené pevné konzultační hodiny v týdnu, kterým je potřeba se přizpůsobit, nebo je v jeho silách mít různé časy v různé dny. Vždy může být také cenné, pokud na schůzce může být asistent nebo vychovatelka, abyste mohli mít co nejkomplexnější pohled. Proto bude zapotřebí se případně přizpůsobit navrženému termínu od učitele, který domlouvá se svými kolegy, aby tam mohli být.

Na koho se obrátit, když máte pocit, že něco nefunguje.

V průběhu roku mohou nastat situace, kdy Vy nebo Vaše dítě budete pociťovat nespokojenost. Pro tyto případy prosíme o pečlivé následování tohoto funkčního komunikačního postupu:

Pokud dítě přijde ze školy s informací, že prožilo nějakou nepříjemnou situaci, která ve Vás probouzí silné pocity a pochyby, existují tyto možnosti: a) kontaktovat třídní/ho b) kontaktovat Magdalenu Flekovou (zástupkyni ředitele školy) magdalena.flekova@zsstross.cz

Další postup by zahrnoval podrobné zvážení celé situace, svolání schůzky, poradního kruhu či celé třídy, které se záležitost týká. Hledá se řešení, stanovují se kroky, které se po smluvené době zhodnotí a zjišťuje se, zda zavedená opatření pomohla či zda je potřeba hledat jinou možnost.

Ve škole vedeme děti k tomu, aby se učily vyjadřovat své potřeby, sdílet své radosti i obavy a řešit konflikty v přímé, otevřené, respektující komunikaci. O to samé se musíme snažit i my dospělí.

Takovéto nepříjemné či nejasné situace řešíme vždy OSOBNĚ a NEVYUŽÍVÁME k tomu emaily či jiná diskuzní fóra. Ze zkušeností víme, že komunikace vedená přes různé virtuální platformy vede k nepochopením a zmatkům, které mohou mít velký vliv na atmosféru ve škole. Proto prosíme, vždy využijte komunikačního postupu uvedeného výše. Jsme přesvědčeni, že konstruktivní komunikace mezi školou a rodinou je jednou ze zcela zásadních podmínek toho, aby děti vnímaly školu jako bezpečné místo, kde je mimo mnoha dalších věcí i prostor pro lidské dělání chyb i hledání možností jejich nápravy.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616506