ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Režim dne

7:00 - 8:20 Možnost ranní družiny

8:00 Možnost příchodu na dvorek

8:20 Nejpozdější příchod do školy

8:30 - 9:00 Pobyt prvňáčků na dvorku - součást výuky

9:00 - 10:30 Ranní kruh + epocha

10:30 - 11:00 Velká přestávka

11:00 - 12:35 Cvičné hodiny, pracovní a umělecké činnosti dle rozvrhu

12:35 - 13:10 Oběd

13:10 - 14:00 Pohádka v družině

14:00 - 17:30 Možnost pobytu v družině

 

Příchody a odchody

Přestože škola začíná v 8.30, je velmi vítané, aby dítě přicházelo do školy v 8.00. Ráno nastává důležitý moment, kdy dítě odchází z bezpečí rodiny do školy, kde má jiné (často nové) kamarády a nastavení na skupinu mu trvá déle. Proto je přínosem, pokud zvládnete do školy přivést dítě již na dvorek, kde vzniká dostatek času pro pohybovou aktivitu, začlenění se do kolektivu a vybití energie tak, aby následující tři hodiny proběhly v poklidné atmosféře.

Družina - jak funguje

Pro družinu jsou využívány třídy dětí. Do družiny můžete děti přivést již na 7:00. Naše vychovatelky děti přebírají po vyučování a jdou s nimi na oběd. Vyzvedávání z družiny je možné před obědem, ihned po obědě (počkáte na své dítě před jídelnou) nebo až od 14.00 hodin. Do té doby čteme poobědovou pohádku a vyzvedávání během pohádky rozladí celou skupinu, proto není možné vyzvedávat v čase 13.10 - 14.00. V prvních měsících školy je velmi žádoucí, pokud se Vám podaří dítě z družiny vyzvedávat dříve (pokud možno do 16 hod). Družina končí v 17.30. Komunikaci s vychovatelkou si domluvíte při setkání první školní den.

 

V družině je třeba vyplnit listy k pravidelnému vyzvedávání cizí osobou, při jednorázovém uvolnění je třeba odevzdat jednorázový vyplněný formulář (http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2454639). Do družiny děti potřebují oblečení na pobyt venku, které si mohou umazat, pracovní oblečení, ve kterém mohou tvořit. Pitný režim můžeme v družině zajistit vodou, ale dostatečně velkou svačinu potřebují mít připravenou z domova.

Strava

Jídelna – na výběr je ze dvou jídel, objednávkový systém je internetový. V den výjezdu (projektový den) je oběd odhlášen generálně pro celou třídu. Bohužel nabízená jídla nesplňují opakovaně naše očekávání - např. s ohledem na vegetariány a naše představy o zdravém stravování. V minulosti proběhly dvě poměrně masivní akce s podporou ředitele a snahou o změny v jídelně, ale nepovedlo se. Vše zatím stojí a padá s personálním obsazení jídelny, tabulkovými platy školního stravování, a v současné situaci, kdy je velmi těžké v Praze sehnat i pomocnou sílu do kuchyně, jsme svým způsobem rádi, že jídelna funguje. Pokud si Vaše dítě bude nosit jídlo z domova, může si vlastní oběd přinést do jídelny a jíst spolu se spolužáky. Nadále je vyvíjeno úsilí o zkvalitnění stravování v jídelně.

Kroužky

Nabídka kroužků se každým rokem mění. Některé nabízí družina ZŠ Stross, některé kroužky tradičně nabízejí rodiče dětí našich tříd. Aktuální nabídku kroužků a informaci o přihlašování a datu zahájení naleznete v září na nástěnce vedle recepce.

Funkce komunikátora

Efektivní komunikaci jako “alfu omegu” vnímáme jak v prostředí tříd, tak i mimo ni, tedy jako zásadní pro fungování celého projektu. Je důležité umět komunikovat nejen mezi sebou, ale umět komunikovat s učitelem tak, aby nám nevyhořel. Proto vznikla funkce komunikátora.

Abychom co nejvíce usnadnili vzájemnou komunikaci ve třídě, osvědčil se nám model třídního administrativního komunikátora, používání sdíleného google kalendáře a sdíleného souboru s jednotlivými záložkami. Na 1. společném setkání je dobré takové člověka mezi Vámi najít. Časem si můžete tuto funkci štafetově předávat (například vždy po uplynulém školním roce). Úkolem komunikátora je shromáždit kontakty na rodiče - maily a telefony.

Mezi první úkoly komunikátora patří:

Vytvořit sdílenou tabulku, soubor a zahájit její sdílení při 1. společné brigádě, dále se do tohoto souboru zapisují všechny organizačně náročné akce třídy. Zde přikládáme tip, jak může vypadat. https://docs.google.com/spreadsheets/ d/18L-MgYZi2I0uaOoP16ainK0iiwk9oZ88zcI-Tn6XT8I/edit#gid=492225266

Je zapotřebí si vytvořit z odkazu svoji vlastní kopii, aby měla vaše třída odpovídající administrátorské pravomoce!

Vytvořit Google kalendář třídy, který Vám bude připomínat akce Vaší třídy.

Přidat vaše emailové adresy do stávajícího kalendáře Celoškolních akcí.

Otevřít rodičům své třídy sdílený týmový disk naší školy - kde jsou uložené stanovy, ale také třeba kompetence, kontakty, doklady k pobytům v přírodě aj. Je to sice dlouhé čtení, ale mnohé na něm lze dohledat.

Třídní komunikátor plní i funkci Hot-line spojení, pokud je potřeba při nenadálé situaci informovat všechny rodiče (např. SMS o opožděném návratu dětí, zrušení akce). To proto, aby učitel mohl informaci předat jen jednomu rodiči a dál se věnovat dětem, se kterými cestuje, či řešit nenadálou zdravotní situaci.

V některých třídách si mailovou hromadnou komunikaci řeší třídní učitel sám, v některých třídách předá informaci pouze komunikátorovi a ten zodpovídá za přeposílání informací rodičům v co nejbližší možné době. Závisí na nastavení třídního učitele.

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616506