AKCE A SLAVNOSTI


Slavnosti jsou důležitou součástí prožívání roku. Některé probíhají v rámci školního dne,na jiné jsou zvány celé rodiny a rodiče se podílejí na jejich organizaci. Pro ilustraci zde najdete nástin průběhu některých slavností z minulých let. Každý rok se průběh slavností může měnit. Pedagogové ocení pomoc při organizaci některých slavností. Neváhejte se jich s předstihem zeptat, či rovnou nabídnout pomoc. Během akcí a slavností prosíme o co nejméně focení a natáčení, obzvláště u Martinské slavnosti a Adventní spiráli to velmi narušuje sváteční atmosféru, raději si společně vychutnejme přítomný okamžik.

 

Michaelská slavnost

Svátek sv. Michaela připadá na 29. 9. Je jedním z archandělů, který se těší zvláštní úctě, zmínky o něm jsou v Bibli i Koránu. Michael je nebeským bojovníkem, který přemáhá draka-ďábla a při Posledním soudu váží lidské duše. Proto jej můžeme spatřovat jak drží váhy, meč či kopí nebo přímo zápasí s drakem. V přírodě se vyrovnává den a noc, nastává podzimní rovnodennost, příroda se ukládá ke spánku, ubývá světla a nastává temná část roku. Michael je představitelem vnitřního světla, které nám dává sílu překonat tmu, překážky, ale i sebe sama. Ve všech činnostech se snažíme překonávat sami sebe a naše strachy. Slavnost probíhá v během výuky, zpravidla v den, kdy se jezdí do přírody. Děti během této slavnosti překonávají samy sebe a odvážně „bojují s drakem“. Někdy je potřeba malá výpomoc od rodičů.

Svatomartinská slavnost

Svátek svatého Martina (11. 11.) patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Tento svátek si v listopadu připomínáme i my v naší škole, smyslem slavnosti je umět se rozdělit s bližním, myslet více na druhé, pěstovat pocit soucitu a sounáležitosti, vzájemně si pomáhat a mít k sobě úctu.

Zapojení rodičů je během této slavnosti opravdu potřeba, před slavností rodiče pečou svatomartinské rohlíčky, o které se děti i rodiče spolu na slavnosti dělí.

Samotná slavnost probíhá venku v podvečer, účastní se jí děti i rodiče. Je velmi žádoucí udržet děti v klidu a tichosti, aby si slavnost všichni mohli náležitě vychutnat. Děti si na slavnost nachystají ve škole lucerničky a jde se potichu na místo, kde si vyslechnou příběh o Martinovi a jeho soucitu s bližními. Možná se podaří i setkání s Martinem na bílém koni, který jim lucerničky rozsvítí. Odchází se martinským průvodem s rozsvícenými lucernami, opět v tichosti.

 

Adventní spirála

Tichá adventní cesta za světlem je připravena v jednotlivých třídách nebo se udělá pro 1.,2. a 3. dohromady - záleží na možnostech organizace. Zpravidla by měla být na začátku adventu, cca od 17:00. Začíná vánočním příběhem a děti si pak projdou Svojí cestu za vánočním světlem do středu spirály, kde si rozsvítí svůj svícínek. Svícen se připravuje ve škole, co si mají děti přinést vám bude včas oznámeno, většinou se chystá z jablka nebo sklenice a svíčky. Předpokládaný konec je kolem 18:30. Co je potřeba pro spirálu zařídit: nacvičit písničky - spirála má opravdu jinou atmosféru, když všichni znají text a dětem zpívají na “jejich” cestu. Udržení tiché sváteční atmosféry. Sehnat chvojí, pomoci cca půl hodiny předem s chystáním třídy a spirály a potom i s úklidem.

Morana

Svátky jara jsou jedny z nejradostnějších dnů v roce. Uvozuje je slavnost „Vynášení Moreny“ Přibývá světla. Příroda se očividně mění a je tedy mnoho k pozorování, raší tráva, stromy se odívají nejprve do bělostných okvětních plátků a poté do svěží zeleně. Jarní květinky, které nacházíme, se děti učí pojmenovávat. Je vidět a slyšet mnoho ptáků při jarním prozpěvování.

Tato slavnost probíhá bez rodičů (záleží na dohodě). Třída si vyrobí panáka Moranu, vypraví se s ní k potoku či rybníku. Na místě za zpěvu písní se rozloučí děti se Zimou za pomoci dospělých podpálí Morenu a poté jí vhodí do potoka. Dívají se za ní a těší se na příchod tepla a jarních radovánek.

 

JARMARKY

Předpokládané termíny jarmarků:

Vánoční - 1. adventní víkend v prosinci

Velikonoční - víkend před Velikonocemi

 

Vánoční jarmark

Ten organizují rodiče 2. třídy. Organizace spočívá nejen v samotné realizaci, ale je třeba myslet na reklamu, oslovení v dostatečném předstihu případné stánkaře mimo známé rodičů z Letohradské aj., organizace doprovodného programu, vystoupení hudební či taneční apod. Dále je to příprava i následný úklid. Vánoční jarmark je zároveň akce, kdy rodiče prvňáčků nakouknou pod pokličku, jelikož je čeká příprava Velikonočního jarmarku.

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark už organizuje Vaše 1. třída. Taková rozcvička při tvorbě komunit a následně už při Vánočním Jarmarku v dalším školním roce předáváte své know- how další první třídě.

Návod na organizaci jarmarků: https://docs.google.com/document/d/ 1jm0uhqM2VYy-4WvGkLSbzZ3pLjcpCns1_i5zAlyUmoE/edit?usp=sharing


Výtěžek z Jarmarků putuje tam, kam je třeba: nové lavice či stoly, vybavení tříd, nákup literatury apod.

 

KOMUNITNÍ CELOŠKOLNÍ AKCE

Komunitní celoškolní akce jsou pořádané spolkem - tzn. rodiči. Termíny jsou vyvěšeny během září a čím větší účast rodin je, tím lepší atmosféra pak ve škole dýchá. Pravidelně organizujeme Podzimní (Petráška - pořada Jan Tošovský) a Jarní víkendový (Buková, cyklovýlet - pořádá Jiří Krčmář) výjezd rodičů s dětmi. Podrobnější info se objeví v mailu cca 1 měsíc předem, plus lze s předstihem dohledat termín v Google kalendáři. O jarních prázdninách objednáváme 2 chalupy pro společný pobyt na horách pro děti s rodiči a napříč třídami - více info Klára Burkhardtová. Začátkem června probíhá společný vodácký výlet (jednodenní akce). Nově plánujeme v září společný sobotní výšlap rodin z 1. a 2. třídy, kde rodiče starší třídy mohou předat své čerstvě nabyté zkušenosti ze školy.

Lyžák

Děti jezdí na pobyt na horách. Menší děti 1. - 3. třída v doprovodu svých rodičů, sourozenců. Kterákoli třída může lyžák vynechat. Pokud je třídní komunita silná, třída může vyjet na lyžák v rámci jarních prázdnin. Pobyt na horách je organizován projektově, pedagog zodpovídá za děti v dohodnutém časovém rozmezí a např. odpoledne a večer si děti a odpovědnost za ně přebírají rodiče buď osobně nebo rodič jím pověřený (záleží na domluvě s třídním, kdy chce mít za děti odpovědnost). Tedy prosím počítejte s kouskem dovolené i na tento týden. Před odjezdem je potřeba vyplnit řada dokumentů – lékařské osvědčení, informovaný souhlas. Tyto dokumenty jsou k dispozici před odjezdem u Reginy Rozkošové, případně u Vašeho učitele. Děti, které se neúčastní, chodí do školy – do vedlejších tříd. Je zapotřebí se domluvit v dostatečném předstihu (min. týden) s konkrétním třídním učitelem. Definitivní lokace chalupy na horách je zcela v kompetenci rodičů dané třídy. Předpokládá se, že celkové organizace se ujme někdo z rodičů. Máme několik

osvědčených tipů, kam jezdíme rádi. Před výběrem vhodné chalupy je dobré si na třídní schůzce ujasnit s třídní učitelem, jaká je jeho představa o organizaci pobytu. Bude pobyt zaměřen sportovně, děti stráví téměř celý den na svahu se svými rodiči a společný program bude probíhat jen krátce po snídani a večer, nebo děti tráví více času spolu a se svým učitelem a lyžovat chodí až po společném programu? Nebo chodí lyžovat společně s dětmi a učitelem a rodiče vypomáhají na svahu. Starší děti 4.,5.,6. třída jezdí na hory v doprovodu jen několika rodičů a pedagogů. Pobyt bývá zaměřen sportovně.

Škola v přírodě

Lokaci školy v přírodě určuje po dohodě s rodiči třídní učitel. Znovu je třeba počítat s doprovodem více rodičů, odpoledne a večer si děti od třídního učitele přebírají rodiče. Při letním pobytu je třeba počítat s tím, že zhruba 1/3 rodičů odjíždí s dětmi. Některé třídy rády jezdí k Milanovi Smržovi do Českého lesa – jedná se o pobyt v přírodní rezervaci. Děti spí v týpí, které rodiče postaví, vaří se na ohni, myjí se v potoce. Akce u Milana jsou vegetariánské a bez alkoholu. Mapa, kde můžete najít tábořiště: http://www.ceskyles.org/kudy.php . Jiné třídy si zařizují školy v přírodě na chalupách u jiných rodičů, známých apod.

Plavecký kurz

V tuto chvíli máme pozitivní zkušenost s intenzivním plaveckým kurzem probíhajícím od neděle do pátku. Více informací naleznete zde - https://www.zsplavani.cz/. Je možné, že se koncepce plaveckých kurzů bude vyvíjet, nicméně zatím to vypadá, že se tento způsob osvědčil a jsou s ním rodiče i žáci spokojení.

Vzdělávání rodičů, přednášky

Ve škole tradičně probíhají přednášky vedoucí ke vzdělávání pedagogů a osvětě rodičů. Přednášky jsou vedeny různými lektory například Thomasem Pedrolim, Milanem Horákem, Peterem Živým a dalšími. Přednášky jsou orientovány na téma Intuitivní vzdělávání, waldorfská pedagogika a jiné.

Dejte nám vědět, co byste se chtěli dozvědět. Vzdělávání rodičů, přednášky - to vše je práce spolku. Případně vyústění nabídky jdoucí z kolegia, ale stále je organizace v rámci dobrovolné spolupráce lidí okolo výboru spolku. Pokud máte nějaký nápad ohledně přednášek neváhejte kontaktovat Reginu Rozkošovou regina.rozkosova@zsstross.cz


 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616507