Spolu pracujeme na tom

LOGOLINK+SAFEFRAME_WhtBG_RGB.png

název a popis projektu:
 
Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu
reg.č.p.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001467
 
realizace projektu od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2022
 
výše dotace 5 719 525,- Kč
 
 
Naše škola prochází posledních 5 let pod novým vedením přerodem, který tento projekt završuje. Za cíl si klade vytvoření nové kultury školy - respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím podkladem bude nový jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / zahraniční výjezdy) a rodičů ("kavárny"), sjednocená didaktická východiska učitelského sboru (DVPP) a stvrzený profil školy jako (pro)demokratické instituce.
 

Primárním cílem projektu je facilitovat vznik jednotné školní kultury sdílené napříč všemi budovami i třídami (bez ohledu na jejich specifika) a pedagogickým sborem. Za její základní pilíře pak považujeme:

- respekt k individualitě (potřebám a osobnosti) každého žáka,
- otevřenost a transparentnost směrem žákům, rodičům i veřejnosti,
- motivující způsob vedení žáků na jejich učební trajektorii,
- demokracii, tj. správu věcí společných, jako právo a zodpovědnost každého jednotlivce.

Sekundárními cíli odvozenými ze vzniku nové sdílené kultury školy jsou:
- nový standard angažovanosti žáků ve školním provozu,
- posílení komunitní funkce školy, nejen prostřednictvím pravidelných setkání na půdě školy - "kaváren",
- sjednocení didaktické báze pedagogického sboru na půdorysu metod definujících kulturu školy > Filosofie pro děti -              Philosophy for children (P4C), Feuersteinova metoda, Škola bez poražených,
- stvrzení profilu školy jako (pro)demokratické instituce.

Projekt staví na změně kultury školy a s ní ruku v ruce přístupu k žákům. Zcela nový prostor dostává autonomie a samostatná zodpovědnost žáků a to nejenom na půdorysu třídnických hodin. Ačkoliv se v jistém ohledu jedná o revoluční změnu, projekt se nesnaží být "inovativní za každou cenu". Jeho struktura vychází z aktivit úspěšně realizovaných v nedávné minulosti, organicky na ně navazuje a rozvíjí je. Za důležitou komponentu každodenní práce ve třídě např. považujeme smysluplné, situaci přiměřené a poučené, využívání IT pomůcek. Aktivizující práce s digitálními hnízdy podporující skupinovou spolupráci a samostatnou práci s informacemi se nám, od jejího uvedení do pedagogické praxe v rámci úspěšně realizovaného projektu Inkluze bez iluze, velmi osvědčuje a je mezi učiteli vnímána bez výjimky pozitivně.

Zároveň platí ve třídách s waldorfskou a intuitivní pedagogikou projekt plně respektuje jejich specifika a s příslušnými pedagogickými pracovníky pracuje samostatně. K dosažení cílů projektu, tak postupuje s respektem k rozdílnosti potřeb jednotlivých částí školy.

Nové a z našeho pohledu inovativní je pak zaměření organické propojení dříve samostatných celků (tří školních bodov a jejich parlamentů) a velký akcent na učení se prožitkem v přímém kontaktu s okolním světem (zahraniční výjezdy).

 
 
 LOGOLINK+SAFEFRAME_WhtBG_RGB.png

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616784