Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001092
 
realizace 1. 3. 2021 - 30. 12. 2021
 
Operační program Praha - pól růstu ČR
 
Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny - jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století.

Vznikne moderně vybavené jazykové učebny umožňující variabilní aplikaci interaktivních, individuálních a aktivizujících didaktických postupů má potenciál výuku cizích jazyků pro naše žáky významně zatraktivnit. Jazyková výuka bude v učebně probíhat s využitím moderních prezentačních technologií, individuálního poslechového aparátu a s možností integrace řady koncových prvků umožňujících další individualizaci práce s žáky.

Přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodověda, enviromentální výchova...) budou nově vyučovány se zapojením moderní prezentační techniky, za využití technického vybavení umožňujícího širokou škálu experimentů, tzn. aktivizujícím způsobem. Koncept přírodovědné učebny zároveň umožňuje efektivní mezipředmětovou výuku. Výuka tak bude probíhat pro žáky zajímavým a svěžím způsobem podněcujícím jejich zájem o přírodní vědy.

 

logolink-OP-PPR (1).jpg

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616788