Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Štítky:

Matematický klokan 2019

headpicture.png

Ve čtvrtek 21. 3. píšeme Klokana - zapojí se 2. - 9. ročník.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.


Publikováno 21. 3. 2019 9:29

Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

Datum konání: 15. 2. 2019

Jako každý rok se i letos naši žáci účastnili obvodního kola anglické olympiády na FZŠ Plamínkova.

V každé kategorii jsme měli 2 zástupce:

 • kategorie IA: Rozálie Pirščová (7.B) a Konstantin Basjuk (6.B),
 • kategorie IIA: Vojtěch Peško (8.A) a Josef Černý (9.A).

Róza obsadila výborné 2. místo  a Josef ve své kategorii vybojoval 3. místo.

GRATULUJEME !!!!

                                 IMG_5457.JPG  IMG_5461.JPG IMG_5471.JPG


Publikováno 17. 3. 2019 21:47

Žáci učí své spolužáky

Datum konání: 7. 3. 2019

     Naše škola má poměrně rozsáhlé sbírky vycpanin a to nejenom savců, hlodavců ale i ptáků. Proto žáci 7. ročníků se každoročně těší, jak budou svými prezentacemi obohacovat výuku. Používají svých znalostí práce s interaktivní tabulí a kompetencí pracovat s materiály na ostatních informačních zdrojích. Kapitola Ptáci je poměrně rozsáhlá a tak žáci mají možnost velkého výběru predátorů i kořisti. Jako každoročně je velký zájem o dravce ale i o pěvce (krkavec, havran).

     Každý z žáků si může podle svého uvážení libovolně vybrat zástupce z jednotlivých skupin ptáků a pak svojí prezentací ostatním přiblížit jejich život, přírodní podmínky, výjimečnost a význam. Jsou dostatečně připraveni s ostatními žáky diskutovat a odpovídat na jednotlivé dotazy. Je důležité i v současné přetechnizované době v žácích vzbudit zájem o tak krásnou, a přesto křehkou přírodu, aby jí neničili, ale naopak chránili.

IMG_0945.JPGIMG_0944.JPGIMG_0943.JPGIMG_0942.JPG

IMG_0941.JPGIMG_0939.JPGIMG_0937.JPGIMG_0932.JPG


Publikováno 17. 3. 2019 21:27

Lyžařský zájezd (Postalm)

IMG-20190316-WA0000.jpg

Děti z 1.st. dorazily na hory v pořádku, již lyžují a užívají si krásného počasí.


Publikováno 16. 3. 2019 14:29

Kroužek pro každé dítě

20190312140212371_0001.jpgMěstská část Praha 7 nabízí rodičům finanční podporu na úhradu pololetního kroužku dle vlastního výběru, a to až do výše 1.500 Kč. Žádost lze uplatnit zpětně na již uhrazené kroužky.

Podpora je určena rodičům v nepříznivé finanční situaci.

Vyplněné potvrzení o účasti na kroužku odevzdejte do 31. 3. 2019 na podatelnu Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, popř. zašlete elektronickou formou na adresu BrazovaH@Praha7.cz.

Podrobnější informace a přihlašovací formuláře najdete na www.praha7.cz, nebo u kontaktní osoby: Helena Brázová, tel.: 739 409 031.

 

žádost (.pdf)

pravidla (.pdf)


Publikováno 13. 3. 2019 8:17

Konzultační hodiny a přednáška pro rodiče

stažený soubor.jpegV úterý 12. března 2019 se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny pedagogů.

S pedagogy na nemocenské si prosím domluvte individuální termín přes zprávu ve škole online, děkujeme.

Přijďte se informovat, jak se Vašim dětem daří v průběhu II. pololetí.

 

V rámci konzultací můžete navštívit přednášku pro rodiče "Sourozenecké konstelace", která se koná od 17,00 v učebně 5.D v přízemí.


Publikováno 12. 3. 2019 13:26

Zápis do první třídy - rezervace termínu

info pro předskolaky.jpg 3.jpgZápisy do prvních tříd 2019/20 budou probíhat 3. a 4. dubna 2019. Ve stejný termín budou probíhat také zápisy do přípravné třídy pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo pro 5ti leté děti, které PT volí místo posledního roku v MŠ.
 
REZERVACE TERMÍNU ONLINE - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

Vzdělávací programy:

 • VŠEOBECNÝ - zápis v budově STROSS, budoucí první třída v budově STROSS (2 třídy/50 žáků)
 • DVOJJAZYČNÝ - zápis v budově STROSS, budoucí první třída v budově LETOHRAD (1 třída/25 žáků)
 • TIP - zápis v budově LETOHRAD, budoucí první třída v budově LETOHRAD  (1 třída/25 žáků)
 • SPEC - zápis v budově URANIE, budoucí první třída v budově URANIE  (1 třída/12 žáků)
 • ODKLAD - pouze žádost o odklad a případně přihláška do PT
 • PT - přihláška do přípravné třídy pro 5ti leté děti

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

ODKAZ  ZDE  

Rezervace je aktivní do 1.dubna 20:00 hodin.
 
Děkujeme za spolupráci.

Publikováno 7. 3. 2019 19:43

Sourozenecké konstelace

letak sourozenecke konst..jpgV úterý 12 .3. máte možnost v rámci konzultačních hodin navštívit další tématickou přednášku pro rodiče, tentokrát na téma Sourozenecké konstelace.

Přednášku povede paní PhDr. Ladislava Trpáková.

V první části přednášky se dozvíme, co znamenají sourozenecké konstelace a popíšeme jejich jednotlivé typy.

V druhé části se zaměříme na způsoby výchovy s přihlédnutím k pořadí narození. Dozvíme se, jak pořadí narození nejen předurčuje povahu dítěte, ale určuje celý náš život, výběr životního partnera, výběr povolání, způsob řešení konfliktů. Zmíníme se o úskalích výchovy dětí prvorozených a nejmladších. Poznáme, co je a jak se projevuje fenomén dvojčat nebo trojčat. Být jedináčkem může být výhoda, ale jedináčci se nemají o koho opřít a musí si poradit sami.


Publikováno 7. 3. 2019 10:00

Obvodní kolo zeměpisné olympiády

Datum konání: 27. 2. 2019

Ze školního kola Zeměpisné olympiády postoupili tito žáci.                  5500.jpeg

V kategorii A Konstantin Basjuk

v kategorii B Kryštof Křemeček a Adriana Stache

v kategorii C Bartoloměj Zvěřina, Anna Winklerová, Lucie a Veronika Glossovy,

kteří pak v Obvodním kole Zeměpisné olympiády naší školu důstojně reprezentovali. 

Umístění v kole obvodním:

v kategorii A Basjuk Konstantin obsadil 10 místo.

v kategorii B Kryštof Křemeček obsadil 2 místo (od 1 místa, které patřilo studentce Gymnázia Nad Štolou jej dělilo pouhých 0,5 bodu). Adriana Stache v téže kategorii obsadila 7. místo,

v kategorii C se umístili Bartoloměj Zvěřina na 9., Anna Winklerová na 11., Lucie Glossová na 13. a Veronika Glossová na 16. místě.

Všem účastníkům blahopřejeme za krásnou reprezentaci naší školy. Kryštof nás bude reprezentovat v kole krajském (celopražském), kam úspěšně postoupil.

 


Publikováno 3. 3. 2019 20:14

Noc s Andersenem

Datum konání: 29. 3. 2019

                      

NSA-logo (1).jpg    29.3. 2019

  Blíží se další " Noc s Andersenem"  -  pro žáky 4. - 6. ročníku. Přihlášky obdržíte u svých třídních učitelů.

 Odevzdat vyplněné a podepsané nejpozději do 22. března 2019


Publikováno 3. 3. 2019 10:23


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617759