Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Štítky:

Nová pravidla karantény a izolace (akt. 17.1.)

informace_maly.png

Od 17.1. se případná preventivní karanténa týká všech osob, tedy i těch po ukončeném očkování nebo ve lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu. Testování ve škole se mění na 1 x za týden i v případě provedení RAT testu (rychlého antigenního testu).

Od 11. 1. 2022 se mění metodiky hygieny k zjišťování rizikových kontaktů a vysílání žáků/tříd do karantény. Také se mění podmínky samotné karantény a izolace.

  • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
  • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
  • Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Izolace se ukončí (platné od 11.1. – nikoli zpětně již nařízeným izolacím a karanténám) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu; osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2; u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;

Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Karanténa se ukončí osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

 • měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
 • měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti: ve vzdálenosti menší než 1,5m, po dobu minimálně 5 minut, bez použití respirátoru.

S ohledem na již převažující variantu omikron v ČR se nově také při rizikovém kontaktu výše (ve škole zpravidla svačiny, výuka, tělocvik apod. bez roušek) nařizuje hygienou karanténa celé třídě zpravidla automaticky (změna oproti jmennému trasování nejbližších kontaktů v minulých týdnech), kromě očkovaných dětí nebo po prodělaném covidovém onemocnění (tyto výjimky zatím platné do 16.1.).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pd


Publikováno 11. 1. 2022 20:27

Výsledky PCR testování z 10. 1. 2022

Dne 10. 1. 2022 byl ve škole proveden screening RT-PCR testy metodou pooling. Celkem máme 8 pozitivně testovaných žáků: 2 v Letohradské a 6 na Strossmayerově náměstí, žádného na Uranii. Rodiče a třídy daných žáků byli již informováni telefonicky a ještě obdrží samostanou zprávu po uzavření šetření hygienou. Všechny ostatní odebrané vzorky jsou NEGATIVNÍ.

Po včerejším testování jsou tak v izolaci jednotliví žáci a v karanténě celé nebo většina třídy 3.A, 4.B, 6.B a 7.B na Strossmayerově náměstí a 2.C, 6.L v Letohradské, aktuálně se karanténa netýká žádné třídy na Uranii. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd – je možné jej vyzvedávat (osobou, která není v karanténě) ve školní jídelně. Pokud oběd nechcete, je třeba si jej odhlásit.

Jako škola nejsme oprávněni vydávat certifikáty a provedeném testu, nejsme odběrové místo, negativní výsledky PCR testů nejsou registrovány do centrálního systému. Na individuální vyžádání můžeme v kanceláři školy vytisknout informativní potvrzení o provedeném testu, toto potvrzení ale nesplňuje aktuálně požadované podmínky certifikátu. 

Žáci, kteří nebyli při testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy v tomto týdnu antigenním testem, antigenní test je třeba opakovat ve čtvrtek (i pokud by první AG test byl proveden dnes nebo ve středu), prosíme tyto žáky, aby se před vyučováním přihlásili v kanceláři školy.

Další kolo PCR testování nás čeká 17. ledna 2022

 


Publikováno 11. 1. 2022 20:25

Výsledky PCR testování z 3. 1. 2022

Dne 3. 1. 2022 byl ve škole proveden informativní screening RT-PCR testy metodou pooling. Celkem máme 5 pozitivně testovaných žáků: dva v Letohradské a tři na Strossmayerově náměstí, žádného na Uranii. Rodiče a třídy daných žáků byli již informováni samostatnou zprávou. Všechny ostatní odebrané vzorky jsou NEGATIVNÍ.

Dále máme jednoho pozitivně testovaného pedagoga v budově Strossmayerovo náměstí a jednoho pozitivně testovaného provozního zaměstnance v budově U Uranie. Po včerejším testování jsou v karanténě jednotliví žáci nebo skupina žáků v rámci 3 tříd na Strossmayerově náměstí a 2 tříd v Letohradské, aktuálně se karanténa netýká žádné třídy na Uranii.

Jako škola nejsme oprávněni vydávat certifikáty a provedeném testu, nejsme odběrové místo, negativní výsledky PCR testů nejsou registrovány do centrálního systému. Na individuální vyžádání můžeme v kanceláři školy vytisknout informativní potvrzení o provedeném testu, toto potvrzení ale nesplňuje aktuálně požadované podmínky certifikátu. 

Žáci, kteří nebyli při testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy v tomto týdnu antigenním testem, antigenní test je třeba opakovat ve čtvrtek (i pokud by první AG test byl proveden dnes nebo ve středu), prosíme tyto žáky, aby se před vyučováním přihlásili v kanceláři školy.

Další kolo PCR testování nás čeká 10. ledna 2022.


Publikováno 10. 1. 2022 13:04

Aktualizované informace k plošnému testování od 3. ledna 2022

info-300x300 (1).jpgAktualizované informace k plošnému testování od 3. ledna 2022.

 • Ve škole nadále testujeme RT-PCR testy poolingovou metodou jednou týdně vždy v pondělí.
 • Testování se nově týká všech žáků a zaměstnanců školy - tedy i těch s ukončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu.
 • V případě, že se žák netestuje v pondělí školním PCR testem a nepředloží potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa (ne starší 72 hodin), testuje se školním antigenním testem dvakrát v týdnu - ráno první den příchodu do školy a ve čtvrtek (případně v pátek, pokud ve čtvrtek není opět ve škole).
 • Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst (rouška/respirátor) se nemění.
  • Žáci odkládají roušku při výuce při usazení ve své lavici, při tělesné výchově, při svačině na svém místě v lavici nebo při obědě.
  • Jako doporučení zůstává nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole v pondělí do výsledků plošného PCR testu - nasazená rouška chrání před případnou karanténou žáka nebo třídy. Nejedná se ale o nařízení, pokud chcete, aby Vaše dítě roušku preventivně nosilo i při výuce, instruujte jej o tomto již doma.
 • Ostatní pravidla nebo výjimky zůstávají stejná jako doposud. (Např. možnost vlastních AG testů (2x týdně) místo školního PCR; při netestování povinnost nošení roušek po celou dobu výuky apod.)

Testování nám zasahuje do první vyučovací hodiny, připomínáme tak pondělní příchod do školy na 8,20 tak, aby v 8,25 mohlo být testování zahájeno. U nultých hodin k posunu nedochází. Stejně tak je potřeba včasný příchod do školy při dotestování AG testy v průběhu týdne, které trvá 20 min. - příchod tedy 8,10.

Prosíme také o nepodceňování příznaků respiračních onemocnění u svých dětí - neposílejte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci (i lehká rýma, pokašlávání, bolest hlavy, zvýšená únava apod.), v případě pozitivního testu na Covid se rizikové období určuje zpětně 48 hodin od testu nebo prvních příznaků nemoci.


Publikováno 31. 12. 2021 13:00

Vánoční prázdniny a ředitelské volno 2021

5c20e4fc4fdbba5be9baf552_vanoce.jpgVánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a končí v neděli 2. 1. 2021.

Vánočním prázdninám předchází tři dny ředitelského vola v termínu 20. - 22. 12. 2021. Ve dnech ředitelského volna je v provozu dětská skupina (info zde).

Poslední školní den před vánočním volnem je tedy pátek 17. 12. a na své žáky se budeme opět těšit v pondělí 3. 1. 2022.


Publikováno 16. 12. 2021 10:03

Dětská skupina na dny ředitelského volna

děti image.pngCelkem je přihlášeno 21 žáků a v provozu tak budou dvě skupiny:

 1. Sloučená skupina budov Letohradská a Stross – skupina bude v provozu v budově Strossmayerovo náměstí 4 (13 žáků Stross + 4 žáci Letohrad). Herna v 1. patře, tel.: 770 135 316
 2. Samostatná skupina v budově U Uranie (4 žáci). Prostory ŠD v přízemí, tel.: 770 135 324 

Skupiny budou věkově smíšené (PT. - 3. r.) a každou skupinu povedou dva pedagogové v tandemu. Provoz skupin je nastaven od 7,00 do 17,00. Přičemž příchod do školy je v čase 7,00 – 8,30, odchody pak ve 12:00 (po obědě), 14:00, 16:30 – 17:00.

V pondělí po příchodu do školy budou děti testovány antigenním testem

Přihlašování do skupiny bylo ukončeno, pokud ještě potřebujete své dítě do skupiny přihlásit, kontaktujte paní Rychlou marie.rychla@zsstross.cz, +420 770 135 316.


Publikováno 15. 12. 2021 19:03

Volby do Školské rady

Ve dnech 15. – 17. 12. 2021 probíhají volby zákonných zástupců do Školské rady.

Zákonní zástupci hlasují jedním společným hlasem za každé své dítě ve škole – je třeba se domluvit, kdo ze zákonných zástupců volbu provede.

Volba probíhá elektronicky ve dvou navazujících krocích:

 1. Registrace oprávněné osoby (zákonný zástupce) k volbě za každé jedno své dítě v online formuláři pod odkazem zaslaným zákonným zástupcům přes aplikaci Škola online - pokud jste zprávu neobdrželi, kontaktujte nás na frantisek.rada@zsstross.cz.
 2. Po odeslání registrace se objeví nový odkaz na vyplnění anonymního hlasovacího lístku.

 

Volby do školské rady 2021 - kandidáti za zákonné zástupce

Jan Charvát 5.D, 3.D. Vzdělání: Ph.D - FSV UK, politologie; M.A. - Högskolan Dalarna, Political Sociology.
Zaměstnání: Vysokoškolský pedagog na IPS FSV UK.
Důvody kandidatury: Jsem členem končící Školské rady, mám na ZŠ Stross dvě děti a rád bych pokračoval ve spolupráci rodičů a školy.
Ondřej Besperát 1.C + 4.L

Profesionální řidič, profesionální fotograf, amatérský otec.

V poslední době jsem opakovaně četl nebo slyšel vyjádření, že největší překážkou prosazení změn na českých školách jsou rodiče, kteří nepřicházejí s poptávkou po změnách. Rád bych se zapojil do zprostředkování komunikace mezi naší školou, jejím vedením a námi, všemi rodiči.

Lucie Horová 1.A učitelka
Markéta Slezáková 7.A Pracuji jako učitelka, lektorka, metodička češtiny. Zajímá mě vzdělávání včetně ŠVP i život kolem školy, a to nejen jako rodiče. Ráda přispěju svými nápady a energií, tak jako při vymýšlení akce Tleskáme učitelům. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Třeba se podaří vymyslet zase nějaká jiná společná akce, bylo by hezké využít potenciálu rodičů: vašich nápadů a podpory. Líbí se mi, když škola není jen místem vzdělávání, ale jedním z center života v okolí.
Ing. Miroslav Vacek 5.B Vzdělání: původně ČVUT-fakulta elektrotechnická, poté řada manažerských kurzů, postgraduální vzdělávání,
Zaměstnání: nyní již 4. rokem ředitel Olivovy dětské léčebny v Říčanech, dříve tajemník na MÚ Praha 7,
Důvod kandidatury: chci pomoci vedení základní školy v této obtížné době.

 


Publikováno 14. 12. 2021 23:49

Pomáháme Ježíškovi

FTN_DC.jpg

image.png

Také v letošním roce můžete pomoci Ježíškovi.

Do pátku 17. 12.  tak máte  možnost přinášet pod školní stromeček zabalené dárečky pro děti ve věku do šesti let, které budou Vánoce trávit v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4.

Nové dárečky prosíme zabalte a označte např. "kluk", "holka" a přibližně věk dítěte, pro které je dárek vhodný.

Dárky za školu předáme Dětskému centru, kde udělají velkou radost.

Děkujeme!  


Publikováno 9. 12. 2021 14:58

Ředitelské volno 20.-22. 12. 2021

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngPo zvážení veškerých okolností jsme se rozhodli na dny 20. - 22. prosince 2021 vyhlásit ředitelské volno. Vyhlášení ředitelského volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ředitel školy vyhlašuje volno z organizačně technických důvodů, především v důsledku pandemie onemocnění Covid 19.

Na tyto dny nabízíme možnost přihlášení se do dětské skupiny, která je primárně určena žákům PT a 1. - 3. ročníku, skupiny budou smíšené a v případě nižšího zájmu o skupinu může být skupina spojena i napříč budovami.

Své dítě můžete do skupiny přihlásit Z D E (odkaz) do středy 15.12. 18,00 hodin.

 

 

K vyhlášení ředitelského volna jsme se rozhodli na základě několika faktorů, především:

 • Časté opakování karantén a izolací v některých třídách, velká nemocnost žáků a zaměstnanců školy, která se řetězí z týdne na týden. Reálná velká zátěž covidového onemocnění právě mezi dětmi školního věku. Dvoutýdenní volno může reálně podpořit doléčení i jiných sezónních nemocí.
 • V anketě k tomuto tématu se nám sešlo 718 odpovědí rodičů, nejčastější odpovědí bylo vyhlášení prázdnin na celé dva týdny, druhé v pořadí s počtem více než o sto hlasů nižším bylo nevyhlášení ředitelského volna vůbec, zbývající vyjádření byla ve variantách na kratší ředitelské volno, individuálně se objevila možnost nastavení distanční výuky.
 • V rámci čtvrtletních pedagogických rad bylo pedagogy konstatováno, že učební plány se většinově daří naplňovat bez větších komplikací dle běžného školního harmonogramu.
 • Nově nastupující vláda opakovaně deklarovala, že je z pohledu epidemiologické situace prodloužení vánočních prázdnin vhodné, budoucí ministr školství sdělil, že pokud bude včas jmenována vláda, prázdniny ještě vyhlásí.

Publikováno 8. 12. 2021 20:45

Výsledky screeningového RT-PCR testování

cps-poster-Elecsys-Anti-SARS-CoV-2-v2.jpgDne 6. 12. 2021 byly ve škole provedeny informativní screening RT-PCR testy metodou pooling a ke včerejším 5 pozitivně testovaným žákům antigenními testy přibylo dalších 7 po výsledcích PCR screeningu - i přes včerejší negativní AG test, všichni budova Strossmayerovo náměstí).

Rodiče a třídy daných žáků byli již informováni samostatnou zprávou. Všechny ostatní odebrané vzorky v budově Strossmayerovo náměstí a v ostatních budovách jsou NEGATIVNÍ. 

Jako škola nejsme oprávněni vydávat certifikáty a provedeném testu, nejsme odběrové místo, výsledky testů nejsou registrovány do centrálního systému. Na individuální vyžádání můžeme v kanceláři školy vytisknout informativní potvrzení o provedeném testu, toto potvrzení ale nesplňuje aktuálně požadované podmínky certifikátu. 

Nadále platí, že žáci, kteří nebyli při testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy v tomto týdnu antigenním testem, prosíme, aby se před vyučováním přihlásili v kanceláři školy.

V dalším termínu 13. 12. se budeme testovat PCR testy.


Publikováno 7. 12. 2021 11:53


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617756